Request for quotation: CBR computers

Rzeszów, 02.10.2020 r.

ZAPYTANIA OFERTOWE: Dostawa - komputery CBR

Realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

DZIAŁANIE: 2.1. WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW