Request for quotation: other IT equipment

Rzeszów, 16.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe: Dostawa – pozostały sprzęt IT

Realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

DZIAŁANIE: 2.1. WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW