Request for quotation: supply – 32-channel spectral cytometer

Rzeszów, 27.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie: 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Dostawa – Cytometr spektralny 32-kanałowy


Dostawa – Cytometr spektralny 32-kanałowy, zmiany z dn. 11.02.2020


Dostawa – Cytometr spektralny 32-kanałowy, odpowiedzi z dnia 20.02.2020