Requests for quotation: Infrastruktura IT laboratoriów obliczeniowych – serwery RISC (II)

Rzeszów, 25.09.2020 r.

ZAPYTANIA OFERTOWE: Dostawa – Infrastruktura IT laboratoriów obliczeniowych - serwery RISC (II)

Realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie: 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw