Requests for quotation: Supply – servers and computers CBR

Rzeszów, 20.03.2020 r.

ZAPYTANIA OFERTOWE: Dostawa – Serwery i komputery CBR

Realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie: 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw