Jesteś tutaj:

Cykl wykładów - Budowa współczesnych aplikacji web

Wykłady są przeznaczone dla początkujących i średniozaawansowanych studentów, którzy chcą zapoznać się z tematyką budowy współczesnych aplikacji internetowych.

Na wykładach zapoznamy się z aktualnymi narzędziami, technologiami i rozwiązaniami używanymi dzisiaj przez największe firmy.

Zostanie poruszona aktualna problematyka bezpieczeństwa aplikacji oraz praktyczne przykłady realizacji ochrony przed typowymi podatnościami.

Serię wykładów urozmaicą konkretne przykłady rozwiązań wraz z kodem źródłowym a także panel dyskusyjny pod koniec każdego wykładu.

Grupa docelowa:

studenci kierunku Informatyka I-go stopnia (2, 3 rok) oraz kierunku Informatyka II-go stopnia

 

Czas trwania: 

10.2022 – 01.2023

5 wykładów po 2 godziny

 

Szkolenie przeprowadzi nasz ekspert: 

Artur Lew 

Architekt rozwiązań informatycznych | SoftSystem Sp. z o.o.

 

Miejsce prowadzenia wyładów:

 Politechnika Rzeszowska, budynek ___,  sala ___

Rekrutację na cykl wykładów przeprowadzi Politechnika Rzeszowska.

Program wykładów:

1. Budowa współczesnych aplikacji web: Narzędzia i technologie

 • Środowisko programistyczne
 • Budowa strony
 • Nowoczesne formaty danych
 • Komunikacja HTTP i HTTP/2
 • REST
 • CRUD

 

2. Budowa współczesnych aplikacji web: Nowoczesne frameworki i biblioteki

 • Po co nam frameworki?
 • Różnice pomiędzy VDOM i ShadowDOM
 • Dlaczego nie powinniśmy używać jQuery?
 • Łączenie danych jedno i dwukierunkowe
 • Frameworki i biblioteki CSS
 • Frameworki i biblioteki ES5/ES6
 • Budowanie wynikowej aplikacji

 

3. Budowa współczesnych aplikacji web: Komunikacja push

 • Różnice pomiędzy „pool” a „push”
 • WebSocket
 • EventStream
 • Biblioteki
 • Konfiguracja serwera WWW

 

4. Budowa współczesnych aplikacji web: Optymalizacja wydajności

 • Narzędzia do zbierania statystyk i analizy wydajności
 • Magia skrótów: TTFB, LCP, CLS i FMP
 • Metryki aplikacji
 • Narzędzie Lighthouse
 • Optymalizacja szybkości działania stron

 

5. Budowa współczesnych aplikacji web: Bezpieczeństwo

 • Uwierzytelnianie / Autoryzacja
 • JWT
 • CORS
 • CSP
 • SSL
 • Deserializacja danych
 • Przegląd typowych podatności XSS, CSRF i XXE