Zapytanie ofertowe: Dostawa – oprogramowanie II

Rzeszów, 10.11.2020 r.

Zapytanie ofertowe: Dostawa - oprogramowanie II

Realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

DZIAŁANIE: 2.1. WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Informacja z dnia 23.12.2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Część 1

Nazwa podmiotu:

KOMA NORD sp. z o.o.

Cena netto:

25 970 PLN

Część 2

Nazwa podmiotu:

Rynek 13 Dorota Krzysiek Jacek Piasecki sp. j.

Cena netto:

12 210 PLN

Część 3

Nazwa podmiotu:

Arsenal Soft Maria Magdalena Małecka

Cena netto:

20 900 PLN

Część 4

Nazwa podmiotu:

Arsenal Soft Maria Magdalena Małecka

Cena netto:

15 200 PLN

Część 5

Nazwa podmiotu:

COCON Systemy komputerowe sp. z o.o. sp. k.

Cena netto:

29 150 PLN

Część 6

Nazwa podmiotu:

KOMA NORD sp. z o.o.

Cena netto:

12 456 PLN