Projekt Centrum B&R

Celem projektu jest powstanie centrum badawczo-rozwojowego mającego
prowadzić prace badawcze w obszarze technologii informatycznych
przeznaczonych do wykorzystania w medycynie.
W ramach projektu wnioskodawca stworzy od podstaw centrum
badawczo-rozwojowe. W efekcie realizacji projektu firma Softsystem ma
znacząco zwiększyć swój potencjał badawczo-rozwojowy, co pozwoli na
zdynamizowanie działań rozwojowych, głównie na rynkach zagranicznych.

Całkowita wartość projektu 32 173 069,32 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych projektu 20 925 573,54 PLN
Kwota dofinansowania projektu 10 462 786,77 PLN