Projekt MRI

Projekt dotyczy opracowania nowego zestawu narzędzi informatycznych mających stanowić kompleksowe wsparcie zespołów naukowych w zakresie zaawansowanej analityki danych magnetycznego rezonansu jądrowego dla wspomagania diagnozowania i personalizowania leczenia raka piersi. Rozwiązanie umożliwi analizę obrazu raka piersi zarejestrowanego in vivo oraz utworzy rozszerzalny mechanizm przetwarzania, analizowania i wnioskowania na podstawie danych medycznych pozyskanych z kliniki oraz laboratoriów naukowych.
Celem projektu jest realizacja prac B+R nad opracowaniem ekspertowego systemu do analizy danych pozyskanych z tkanek raka piersi metodą obrazowania przy użyciu magnetycznego rezonansu jądrowego, wspierających rozwój gospodarczy województwa podkarpackiego.

Całkowita wartość projektu: 2 493 883,38 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych projektu: 2 444 841,62 PLN
Kwota dofinansowania projektu: 1 429 596,54 PLN