• PL
 • EN
 • Projekt Transplantologia

  SoftSystem Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Stratyfikacja ryzyka w procesie transplantacji narządów – prace badawczo rozwojowe nad algorytmami i platformą informatyczną dla ośrodków transplantacyjnych”

  Przedmiotem planowanych prac są badania w zakresie opracowania nowego zestawu narzędzi informatycznych mających stanowić kompleksowe wsparcie zespołów transplantacyjnych.

  Celem projektu jest stworzenie wirtualnego portalu integrującego algorytmy i wzorce służące ocenie ryzyka transplantacji w jedno proste w obsłudze narzędzie. Proponowany portal mógłby znaleźć zastosowanie zarówno w analizie retrospektywnej jak i prospektywnej. Innowacyjny aspekt projektu zakłada gromadzenie danych kohortowych w celu wyznaczania ujednoliconych współczynników ryzyka kwalifikujących dane dopasowanie do konkretnej grupy ryzyka oraz pozwalające na oszacowanie, czy zasadne jest poszukiwanie lepszego dopasowania. Jednocześnie zamierzeniem bezpośrednio wynikającym z celu głównego jest także zrealizowanie zakresu rzeczowego oraz osiągnięcie założonych wskaźników projektu.

  Całkowita wartość projektu: 2 492 280,00 PLN
  Kwota kosztów kwalifikowanych projektu: 2 484 480,00 PLN
  Kwota dofinansowania projektu z UE: 1 463 092,50 PLN