Zapytanie dot. prac badawczych z użyciem magnetycznego rezonansu jądrowego

Rzeszów, 31.01.2019r.

Zapytanie dotyczące prac badawczych z użyciem magnetycznego rezonansu jądrowego

Realizowane w ramach projektu pn. „PRACE B+R NAD OPRACOWANIEM EKSPERTOWEGO SYSTEMU DO ANALIZY DANYCH POZYSKANYCH Z TKANEK RAKA PIERSI METODĄ OBRAZOWANIA PRZY UŻYCIU MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO” REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA RPO WP 1.2 - PRACE B+R.