• PL
  • EN
  • Zapytanie dot. prac badawczych z użyciem magnetycznego rezonansu jądrowego

    Rzeszów, 31.01.2019r.

    Zapytanie dotyczące prac badawczych z użyciem magnetycznego rezonansu jądrowego

    Realizowane w ramach projektu pn. „PRACE B+R NAD OPRACOWANIEM EKSPERTOWEGO SYSTEMU DO ANALIZY DANYCH POZYSKANYCH Z TKANEK RAKA PIERSI METODĄ OBRAZOWANIA PRZY UŻYCIU MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO” REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA RPO WP 1.2 - PRACE B+R.