Zapytanie ofertowe: dostawa – klimatyzatory precyzyjne

Rzeszów, 21.09.2020 r.

ZAPYTANIA OFERTOWE: Dostawa – klimatyzatory precyzyjne

Realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

DZIAŁANIE: 2.1. WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW

DOSTAWA – KLIMATYZATORY PRECYZYJNE, ODPOWIEDZI Z DNIA 24.09.2020


DOSTAWA – KLIMATYZATORY PRECYZYJNE, ODPOWIEDZI Z DNIA 01.10.2020


Zmiana zapisów zapytania ofertowego z dn. 01.10.2020

W związku z zainteresowaniem zapytaniem ofertowym "Dostawa - Klimatyzatory precyzyjne", informujemy o zmianie zapisów zapytania ofertowego z dn. 01.10.2020
W wyniku analizy specyfikacji technicznej w zestawieniu z projektem wykonawczym oraz w odniesieniu do licznych uwag ze strony potencjalnych wykonawców, zdecydowano się na zmodyfikowanie minimalnych wymagań dla każdego z czterech klimatyzatorów – zapis: „Minimalna wydajność chłodnicza obliczeniowa - 25kW (dla temperatury wewnętrznej 20C, wilgotności 50%)” został zastąpiony zapisem „Minimalna wydajność chłodnicza obliczeniowa - 24kW (dla temperatury wewnętrznej 20C, wilgotności 50%)” W związku z powyższym zdecydowano się na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 13.10.2020 do godziny 11:00. W wyniku wprowadzonych zmian do ogłoszenia załączono zmodyfikowane pliki: „Zapytanie ofertowe Klimatyzacja Softsystem – aktualizacja 01.10.2020” oraz „Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Wzór oferty - aktualizacja 01.10.2020”


Zmiany oraz aktualne dokumenty zostały również uwzględnione w ogłoszeniu pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia

DOSTAWA – KLIMATYZATORY PRECYZYJNE, ODPOWIEDZI Z DNIA 06.10.2020


Informacja z dnia 15.10.2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa podmiotu:

Firma Usługowo-Handlowa Geo-Eko Tomasz Bil
38-500 Sanok, ul. Okulickiego 55

Cena netto:

229 000,00 PLN