Zapytanie ofertowe: Dostawa – komputery CBR

Rzeszów, 02.10.2020 r.

ZAPYTANIA OFERTOWE: Dostawa - komputery CBR

Realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

DZIAŁANIE: 2.1. WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Informacja z dnia 05.11.2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa podmiotu:

COCON Systemy komputerowe sp. z o.o. sp. k., ul. Dworcowa 10a, 46-300 Olesno

Cena netto:

421 250,00 PLN