Zapytanie ofertowe: Dostawa – pozostały sprzęt IT

Rzeszów, 16.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe: Dostawa – pozostały sprzęt IT

Realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

DZIAŁANIE: 2.1. WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Informacja z dnia 19.11.2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa podmiotu:

Pryzmat Sp. z o.o. Sp. k., ul. A. Ostrowskiego 15, 53-238 Wrocław

Cena netto:

88 576,00 PLN