Zapytanie ofertowe: Dostawa – Serwery i komputery CBR

Rzeszów, 20.03.2020 r.

ZAPYTANIA OFERTOWE: Dostawa – Serwery i komputery CBR

Realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie: 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw


Informacja z dnia 08.05.2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany wykonawca:

COCON Systemy komputerowe sp. z o.o. sp. k., ul. Dworcowa 10a, 46-300 Olesno
Data wpłynięcia oferty:
20.04.2020 godz. 10:50
Cena netto:
1 127 655,00 PLN