Zapytanie ofertowe: Infrastruktura IT laboratoriów obliczeniowych – serwery RISC (II)

Rzeszów, 25.09.2020 r.

ZAPYTANIA OFERTOWE: Dostawa – Infrastruktura IT laboratoriów obliczeniowych - serwery RISC (II)

Realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie: 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw


Informacja z dnia 28.10.2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa podmiotu:

Aivena sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146C, 02-305 Warszawa

Cena netto:

327 000,00 PLN