Zapytania ofertowe: dostawa – cytometr spektralny 32-kanałowy

Rzeszów, 27.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie: 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Dostawa – Cytometr spektralny 32-kanałowy


Dostawa – Cytometr spektralny 32-kanałowy, zmiany z dn. 11.02.2020


Dostawa – Cytometr spektralny 32-kanałowy, odpowiedzi z dnia 20.02.2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:
I. T. A. - Intertact s.r.o.
Černokostelecká 616/143
108 00 Praha 10
Data wpłynięcia oferty:
25.02.2020 godzina 11:30
Cena netto oferty:
280 180 EUR
Kurs średni z dn. 26.02.2020 = 4,3093
1207379,67 PLN