Oferty pracy

Poszukujemy kandydatów na następujące stanowiska:

Stanowisko pracyMiejsce pracy
  Testing Specialist z SQL   NEW  Rzeszów
  Testing Specialist z j. hebrajskim   NEW  Rzeszów
  Specjalista ds. Wdrożeń Aplikacji   NEW  Rzeszów
 Systems Engineer   NEW  Rzeszów
Architekt Systemów Informatycznych  Rzeszów
Testing Specialist   NEW  Rzeszów
 Analityk ds. Typowania Tkankowego HLA  Rzeszów, Lublin

Stanowisko, na którym chciałbyś pracować.

Poziom wykształcenia:
Rok ukończenia:


Jeżeli chce Pan/Pani abyśmy rozpatrywali jego kandydaturę także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie i umieszczenie w CV dodatkowej klauzuli:


*Wymagane

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: „Rozporządzenie”) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszka Czarnego 6a, 35-615 Rzeszów.
 2. Kontakt z osobą realizującą w SoftSystem Sp. z o.o. zadania inspektora ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@softsystem.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem wyrażenia takiej zgody, będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia
  2. realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
  1. dla celu wskazanego w pkt 3 lit. a – przez okres 3 miesięcy od daty otrzymania
  2. dla celu wskazanego w pkt 3 lit. b – przez okres 12 miesięcy od daty otrzymania
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: pracownicy działu rekrutacji oraz działu kadr, a także kadra kierownicza oraz uprawnieni pracownicy działu administracji.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Ich przetwarzanie wymaga wyrażenia zgody. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji przyszłych rekrutacji nie jest obowiązkowe.
 8. Może Pani/Pan odwołać każdą ze wspomnianych powyżej zgód w dowolnym momencie poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: praca.rzeszow@softsystem.pl z tytułem „Wycofanie zgody”.