Scrum Master

Zostań częścią naszego zespołu.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pracy zespołu/zespołów korzystając z metodyki Scrum,
 • współpraca z zespołami Developerów,
 • zachęcanie i ułatwianie współpracy w środowisku zwinnym,
 • dbanie o regularne i efektywne spotkania zgodnie z frameworkiem Scrum.

Wymagania:

 • praktyczne doświadczenie w roli Scrum Mastera (min. 1 rok), mile widziane wcześniejsze doświadczenie w obszarze IT w zakresie testowania lub programowania,
 • certyfikat Scrum Mastera,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1,
 • bardzo dobre zdolności komunikacyjne, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • zdolności analityczne.

Oferujemy:

 • dostęp do najnowszych technologii oprogramowania,
 • wyjazdy zagraniczne,
 • naukę języka angielskiego,
 • dofinansowanie prywatnej opieki medycznej lub programu MultiSport Plus,
 • dofinansowanie do obiadów,
 • ciekawą pracę w młodym zespole projektowym,
 • szkolenia,
 • przez pierwsze dwa lata możliwość podwyżki za wyniki co pół roku,
 • co pół roku nagroda za wyniki.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres e-mail: praca.rzeszow@softsystem.pl z dopiskiem: Scrum Master - Rzeszów.
Prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszka Czarnego 6a w Rzeszowie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego."

Jeżeli chce Pani/Pan abyśmy rozpatrywali jego kandydaturę także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o umieszczenie w CV dodatkowej klauzuli:

"Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszka Czarnego 6a w Rzeszowie w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych."

Scrum Master, miejsce pracy: Rzeszów

Poziom wykształcenia:
Rok ukończenia:


Jeżeli chce Pan/Pani abyśmy rozpatrywali jego kandydaturę także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie i umieszczenie w CV dodatkowej klauzuli:


*Wymagane

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: „Rozporządzenie”) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszka Czarnego 6a, 35-615 Rzeszów.
 2. Kontakt z osobą realizującą w SoftSystem Sp. z o.o. zadania inspektora ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@softsystem.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem wyrażenia takiej zgody, będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia
  2. realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
  1. dla celu wskazanego w pkt 3 lit. a – przez okres 3 miesięcy od daty otrzymania
  2. dla celu wskazanego w pkt 3 lit. b – przez okres 12 miesięcy od daty otrzymania
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: pracownicy działu rekrutacji oraz działu kadr, a także kadra kierownicza oraz uprawnieni pracownicy działu administracji.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Ich przetwarzanie wymaga wyrażenia zgody. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji przyszłych rekrutacji nie jest obowiązkowe.
 8. Może Pani/Pan odwołać każdą ze wspomnianych powyżej zgód w dowolnym momencie poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: praca.rzeszow@softsystem.pl z tytułem „Wycofanie zgody”.