QMS – System do zarządzania dokumentacją

QMS

System do zarządzania dokumentacją

Aplikacja pozwalająca na efektywne zarządzanie dokumentacją w sposób wspierający procesy systemu zarządzania jakością. Dokumenty takie jak: Księga Jakości, Procedury Ogólne, Standardowe Procedury Operacyjne, Instrukcje, wraz z dokumentacją im towarzyszącą są przechowywane i przetwarzane w systemie. Procesy tworzenia, przeglądania oraz zatwierdzania zmian w systemie jakości są obsługiwane w aplikacji, całkowicie eliminując potrzebę przechowywania papierowych wersji dokumentów. W ramach obsługi systemu zarządzania jakością możliwe jest także dokumentowanie akcji naprawczych oraz korygujących, potencjałów do doskonalenia, zarządzanie ryzykiem oraz planowanie i przeprowadzanie audytów. Aplikacja pozwala na integrację z zewnętrznymi systemami, takimi jak systemy zarządzania laboratorium czy systemy produkcyjne, dzięki czemu w sposób jasny i przejrzysty możemy nadzorować funkcjonowanie wszystkich aspektów systemu zarządzania jakością w naszej organizacji.

Read more...

Comments are closed.