SoftRx Outpatient

SoftRx Outpatient

Dzisiejsza farmacja ambulatoryjna wymaga systemów pozwalających zarządzać długofalową opieką medyczną, placówkami leczenia ambulatoryjnego jak i zabiegami tam wykonywanymi, pacjentami bez umówionej wizyty czy też zaleceniami dla poszczególnych pracowników. Na wszystkie powyższe potrzeby odpowiada nasza wielofunkcyjna aplikacja SoftRx Outpatient zapewniająca łatwe i skuteczne nimi administrowanie.

Więcej...

Comments are closed.