Portfolio Tag: bio

SoftBiochemistry

SoftBiochemistry Jeden z modułów genetycznych dostarczający stabilny system dla różnego rodzaju testów biochemicznych, włączając organizację zarówno testowania jak i cyklu produkcji, transfer danych i obrazów oraz elastyczne szablony do raportowania. Wyżej wymienione funkcjonalności oferują narzędzie służące do wydajnego i ekonomicznego zarządzania laboratoriami przy jednoczesnej organizacji danych z milionów próbek uzyskanych przy pomocy sieci internetowej o…
Dowiedz się więcej