Radiology ISS

Radiology Information Systems Suite

Radiology Information Systems Suite oferuje rozwiązania dla nowoczesnych oddziałów radiologii zmagających się z rosnącą ilością danych, wzrostem zapotrzebowania na pomoc, zmniejszaniem się ilości pracowników jak i potrzebą zapewnienia dostępu do informacji, obrazów i raportów pomiędzy oddziałami i licznymi oddalonymi od siebie placówkami za pośrednictwem internetu.

SoftRad RIS

W obliczu wzrostu ilości danych, zmniejszania się ilości personelu i potrzeby wymiany informacji pomiędzy oddziałami i placówkami, zapotrzebowanie nowoczesnych przedsięwzięć radiologii wymaga Radiologicznego Systemu Informatycznego (Radiology Information System RIS) będącego w stanie zredukować obciążenie robocze i zintegrować się z innymi systemami, jednocześnie zapewniając narzędzia do właściwego zarządzania.

SoftRad jest kompleksowym rozwiązaniem zaspokajającym te potrzeby. Rejestracja pacjentów i wyszukiwanie jest szybkie i łatwe w użyciu podczas gdy kompleksowe zautomatyzowane planowanie SoftRad dostosowuje preferencje czasu/daty, złożonych badań, umożliwia scentralizowane harmonogramy dla różnych lokalizacji i maksymalizuje wykorzystanie przestrzeni. SoftRad monitoruje badania pacjenta natomiast powszechnie stosowane kody kreskowe zwiększają efektywność operacyjną.

W przypadku raportów radiologicznych, SoftRad wykorzystuje aplikację MS Word zapewniając tradycyjne raporty, szablony, nagłówki/stopki i logo. Cyfrowy system dyktujący łączy wyniki z badaniami by zredukować błędy zapisu podczas gdy zintegrowane rozpoznawanie głosu i podpis elektroniczny dają radiologom kompletny zestaw narzędzi potrzebny do samodzielnego stworzenia wysokiej jakości sprawozdań. W raporcie mogą być również zawarte kluczowe obrazy. By zapewnić narzędzia do udoskonalonego zarządzania, SoftRad zapewnia planowanie zasobów oraz kompletne ścieżki audytu jak również obszerny zbiór raportów zarządzania, w tym produktywności i czasu oczekiwania (TAT) , pomagając w identyfikacji wąskiego gardła w przepływie pracy. Koszty dostawy są powiązane z badaniami redukując tym samym zagubione opłaty a kontrola świadczonych usług ambulatoryjnych gwarantuje zwrot kosztów.

 

Cechy SoftRad w skrócie:

 • Interoperacyjność i narzędzia potrzebne do integracji z dowolnym środowiskiem PACS
 • Odpowiedni dla szpitali i centrów diagnostyki obrazowej
 • Wydajne harmonogramy oparte na preferencjach
 • Zgodny z MQSA (Mammography Quality Standards Act)
 • Kompleksowe monitorowanie na płaszczyźnie pajcent/badanie
 • Ścieżka audytu HIPAA
 • Planowanie zasobów
 • Automatyczna dystrybucja raportów
 • Podpis elektroniczny
 • Wbudowana Master Patient Index – elektroniczna medyczna baza danych przechowująca informacje o pacjentach
 • Zintegrowane rozpoznawanie głosu
 • Weryfikacja ABN
 • Kompleksowe raportowanie zarządcze
 • Zintegrowane fakturowanie HIS, PACS
 • Zdolność do działania w różnych miejscach i strefach czasowych
 • Wydajna, skalowana i bezpieczna architektura systemu