You are here:

SoftCytogenetics

SoftCytogenetics provides a comprehensive solution for cytogenetic laboratories. It offers the possibility to create user-defined protocols; real-time tracking of samples during processing; auto-generating reports based on rules set by the user and predefined parts of the interpretation. 

For each type of test performed in cytogenetic laboratory, the functionality of monitoring the cell culture process is available. The functionality allows to verify the status of processing cultures at each stage of the test, also for the purposes of sent consultations.

 

Integration with cytogenetic imaging systems allows to easily capture results and include images on reports. Concomitant testing such as FISH (fluorescence in situ hybridization) and CGH (comparative genomic hybridization) is also fully supported by SoftCytogenetics system.

Functionality: Benefits:

Client-editable ISCN dictionary

Selection of results based on the most common anomalies reduces the number of typographical errors and input errors. It also allows to standardize the generated reports.

Immediate identification of the sample status at every processing stage.

It allows to quickly assess the need to add tests, increase the number of cells to test, or make changes without distracting technicians from work.

Tracking aliquots and monitoring the cell culture process to be sent for consultation.

Managing sample dispatch process and storage process more efficiently.

Connecting patients into family groups.

Connecting patients into family groups. It enables an easy access to previously detected anomalies in family members, making diagnosis and reporting faster and more accurate.

Access to full medical history of a patient from the current file.

Functionality enables an easy access to previous results to compare them with the current ones. This makes it easier to commission authentication tests and generate more detailed reports more accurately.

My Orders functionality

An order can be assigned automatically or manually to a specific employee or group of employees. This allows for a greater adjustment of the order to the level of employee’s experience and his availability. An employee who has time at this moment may also assign the order to himself in order to analyze or verify the report. This allows to optimize the use of an employee's working time and improve the efficiency of the entire team.

Automatic commissioning of authentication tests based on predefined rules.

It eliminates errors resulting from the manual ordering of authentication tests and saves employees' time, positively influencing the overall test handling time.

Obtaining information through the use of standard and modifiable reporting methods easily and quickly

It allows to optimize laboratory management by using productivity and load reports along with other ones to discover trends and bottlenecks. Moreover, the functionality supports the process of creating scientific publications through easier access to filtered data.

Pozostałe Moduły Pakietu Systemów Genetycznych:

SoftMolecular

System do kompleksowego zarządzania laboratoriami wykorzystującymi techniki biologii molekularnej, wspomagający obsługę badań, interpretację i raportowanie wyników badań genetycznych.

SoftFlowCytometry

Laboratoryjny system informatyczny skierowany do placówek wykonujących badania diagnostyczne z użyciem cytometrii przepływowej, obsługujący standard danych FCS i ułatwiający szybkie wydawanie wyników.

SoftBioChemistry

System skierowany do placówek wykonujących analizy biochemiczne, przeznaczony dla laboratoriów diagnostycznych i referencyjnych. Możliwość integracji z współistniejącymi systemami szpitalnymi i laboratoryjnymi.

SoftPathDX

Specjalistyczny system laboratoryjny skierowany do laboratoriów patomorfologicznych i histopatologicznych. Wzbogacony o rozszerzenia wspierające cyfrową patologię oraz telemedycynę.

SoftHLA

System typu LIS przeznaczony do obsługi laboratoriów immunogenetycznych, pozwalający na obsługę badań związanych z typowaniem tkankowym. Zintegrowany ze stosowanymi algorytmami doboru dawców i biorców.

Pozostałe nasze produkty:

LIMS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Biobank

System zarządzania repozytoriami próbek, umożliwia nadzór nad przechowywaniem i dystrybucją materiałów biologicznych. Przeznaczony zarówno do biobanków naukowych jak i komercyjnych.

QMS

Oprogramowanie skierowane do organizacji posiadających wdrożony system zarządzania jakością. Ułatwia nadzór nad dokumentacją, obsługę działań naprawczych i korygujących (CAPA), monitorowanie szkoleń czy przeprowadzania audytów.

NGS Console

System przetwarzania danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Dedykowany do laboratoriów naukowych oraz diagnostycznych.

SoftGenePortal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Radiology ISS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pharmacy ISS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SoftPath

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Data Portal

Platforma przeznaczona do przechowywania, publikowania i udostępniania dużych zbiorów danych. Zintegrowana z innymi aplikacjami ułatwia przesyłanie i dystrybucję danych.