Jesteś tutaj:

SoftCytogenetics

SoftCytogenetics dostarcza wszechstronne rozwiązanie dla laboratoriów cytogenetycznych. Zapewnia możliwość tworzenia protokołów definiowanych przez użytkownika; śledzenie próbek w czasie rzeczywistym podczas procesowania; auto-generowanie raportów na podstawie zasad ustalonych przez użytkownika oraz predefiniowanych części interpretacji.

Dla każdego typu testu przeprowadzanego w laboratorium cytogenetycznym dostępna jest funkcjonalność nadzoru nad procesem hodowli komórkowej. Funkcjonalność pozwala na weryfikację statusu procesowania kultur na każdym etapie testu, również na potrzeby wysyłanych konsultacji.

Integracja z cytogenetycznymi systemami obrazowania pozwala na łatwe przechwytywanie wyników jak i zamieszczanie obrazów na raportach. Testowanie współistniejące, takie jak FISH (fluorescence in situ hybridization) i CGH (comparative genomic hybridization) jest również w pełni obsłigowane przez system SoftCytogenetics.

Funkcje: Korzyści:

Słownik ISCN z opcją edycji

Wybór rezultatów na podstawie najczęściej wystepujących anomali redukuje ilość typograficznych błędów oraz błedów wprowadzania. Pozwala to również na ujednolicenie generowanych raportów.

Natychmiastowa identyfikacja statusu próbki na każdym stadium procesowania.

Pozwala szybko ocenić potrzebę dodania testów, zwiększenia liczby komórek do zbadania lub dokonania zmian bez potrzeby odrywania techników od pracy.

Śledzenie alikwot oraz nadzór nad procesem hodowli komórkowej przenaczonych na konsultacje do wysłania.

Zarządzanie procesem wysyłania próbek jak i procesem przechowywania w bardziej efektywny sposób.

Łączenie pacjentów w grupy rodzinne.

Pozwala na łatwy dostęp do wcześniej wykrytych anomalii u osób spokrewnionych, dzięki czemu diagnoza i raport stają się szybsze i bardziej dokładne.

Dostęp do pełnej histori pacjenta z bieżącego pliku.

Pozwala na łatwy dostęp do wcześniej wykrytych anomalii u osób spokrewnionych, dzięki czemu diagnoza i raport stają się szybsze i bardziej dokładne.

Funkcjonalność Moje Zlecenia

Zlecenie może być przypisane automatycznie lub ręcznie do kokretnego pracownika lub grupy pracowników. Pozwala to na większe dopasowanie zlecenia do poziomu doświadczenia pracownika i jego dostepności. Pracownik który w tym momencie ma czas może też przepisać zlecenie do siebie w celu dokonania analizy lub weryfikacji raportu. Pozwala to optymalizację wykorzystania czasu pracy pracownika oraz poprawę wydajności całego zespołu.

Automatyczne zlecanie testów uwierzytelniających na podstawie wcześniej zdefiniowanych zasad.

Eliminuje błędy wynikające z ręcznego zlecania testów uwierzytelniających oraz oszczędza czas pracowników, wpływając korzystnie na całkowity czas obsługi testów.

Łatwe i szybkie pozyskiwanie informacji poprzez wykorzystanie standardowych jak i modyfikowalnych metod raportowania.

Pozwala na optymalizację zarządzania laboratorium poprzez wykorzystanie raportów produktywności, obciążenia oraz innych w celu odkrycia trendów oraz wąskich gardeł. Funcjonalność wspomaga również proces tworzenia publikacji naukowych poprzez ułatwiony dostęp do odfiltrowanych danych.

Pozostałe Moduły Pakietu Systemów Genetycznych:

SoftMolecular

System do kompleksowego zarządzania laboratoriami wykorzystującymi techniki biologii molekularnej, wspomagający obsługę badań, interpretację i raportowanie wyników badań genetycznych.

SoftFlowCytometry

Laboratoryjny system informatyczny skierowany do placówek wykonujących badania diagnostyczne z użyciem cytometrii przepływowej, obsługujący standard danych FCS i ułatwiający szybkie wydawanie wyników.

SoftBioChemistry

System skierowany do placówek wykonujących analizy biochemiczne, przeznaczony dla laboratoriów diagnostycznych i referencyjnych. Możliwość integracji z współistniejącymi systemami szpitalnymi i laboratoryjnymi.

SoftPathDX

Specjalistyczny system laboratoryjny skierowany do laboratoriów patomorfologicznych i histopatologicznych. Wzbogacony o rozszerzenia wspierające cyfrową patologię oraz telemedycynę.

SoftHLA

System typu LIS przeznaczony do obsługi laboratoriów immunogenetycznych, pozwalający na obsługę badań związanych z typowaniem tkankowym. Zintegrowany ze stosowanymi algorytmami doboru dawców i biorców.

Pozostałe nasze produkty:

LIMS

System zarządzania pracą w laboratoriach o różnym profilu, zarówno medycznych, środowiskowych, jak i przemysłowych. Wspomaga procesy testowania i opracowywania próbek, monitorowania magazynu, inwentarza i aparatury.

Biobank

System zarządzania repozytoriami próbek, umożliwia nadzór nad przechowywaniem i dystrybucją materiałów biologicznych. Przeznaczony zarówno do biobanków naukowych jak i komercyjnych.

QMS

Oprogramowanie skierowane do organizacji posiadających wdrożony system zarządzania jakością. Ułatwia nadzór nad dokumentacją, obsługę działań naprawczych i korygujących (CAPA), monitorowanie szkoleń czy przeprowadzania audytów.

NGS Console

System przetwarzania danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Dedykowany do laboratoriów naukowych oraz diagnostycznych.

Genetics ISS

Genetics Information System Suite - pakiet oprogramowania zawierający rozwiązania dla cytogenetyki, biologii molekularnej, immunogenetyki, cytometrii przepływowej, biochemii i patologii skierowany do placówek o rozbudowanym profilu diagnostycznym. Możliwość integracji z systemem szpitalnym.

SoftGenePortal

Platforma umożliwiająca składanie zleceń na badania oraz dostęp do wyników i raportów w formie online zarówno przez laboratoria, jak i bezpośrednio przez pacjentów czy lekarzy.

SoftPath

Specjalistyczny system laboratoryjny skierowany do laboratoriów patomorfologicznych i histopatologicznych.

Data Portal

Platforma przeznaczona do przechowywania, publikowania i udostępniania dużych zbiorów danych. Zintegrowana z innymi aplikacjami ułatwia przesyłanie i dystrybucję danych.

WebDMI

To nowoczesne oprogramowanie do zarządzania przepływem danych między systemami LIS, a instrumentami medycznymi oraz oprogramowaniem wspierającym analizę wyników pacjenta.