SoftCytogenetics

SoftCytogenetics

SoftCytogenetics dostarcza kompleksowe rozwiązania dla laboratoriów cytogenetycznych, oferując zdefiniowane przez użytkownika protokoły, śledzenie próbek w czasie rzeczywistym podczas całego procesu obróbki oraz automatyczne generowanie raportów na podstawie reguł określonych przez użytkownika i gotowych wiadomości (canned messages). Funkcja śledzenia kultur (Culture Tracking) wspiera proces przygotowania kultur do testowania zarówno w laboratorium cytogenetycznym jak i dla testów wykonywanych w innych laboratoriach. Oprogramowanie wspiera też proces przygotowania slajdów do analizy chromosomów. System jest szczególnie przystosowany do badań wykonywanych techniką prążkowania, FISH (fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ), CGH (porównawczej hybrydyzacji genomowej) i mikromacierzy. Oprogramowanie integruje się z zewnętrznymi systemami obrazowania i analizy chromosomów. Obrazy i dane z tych systemów mogą być przetwarzane i raportowane w systemie SoftCytogenetics.
 

Funkcje: Korzyści:

Słownik ISCN z możliwością edycji

Możliwość wyboru z listy najczęstszych aberracji chromosomowych (kariotypów) eliminuje ryzyko popełniania literówek i gwarantuje spójność wyników.

Natychmiastowy wgląd w status próbki w czasie rzeczywistym

Szybka ocena możliwości zamawiania dodatkowych testów, zwiększania liczby badań oraz ich lepszego przygotowania bez konieczności zakłócania pracy technologów.

Śledzenie próbek wtórnych (aliquots) i procesu przygotowania kultur do testowania w innych ośrodkach.

Bardziej efektywny proces wysyłania i inwentaryzacji próbek

Powiązanie z członkami rodziny pacjenta

Łatwy przegląd raportów oraz możliwość wyszukiwania powiązań rodzinnych i informacji o członkach rodziny pacjenta.

Dostęp z bieżącego badania do pełnej historii badań pacjenta

Precyzyjne zlecenia i interpretacje dzięki łatwemu przeglądowi i możliwości wyszukiwania powiązań pomiędzy raportami i wynikami poprzednio wykonanych testów oraz bieżących testów.

Moje przypadki (My Orders)

Poszczególne przypadki mogą być przydzielane automatycznie lub ręcznie do osoby lub zespołu, co pozwala optymalnie wykorzystać wiedzę i doświadczenie. Podobnie, można przydzielać przypadki do konkretnych badających, zależnie od dostępności oraz priorytetu danego przypadku.

Automatyczne testowanie pomocnicze (reflex testing) w różnych technologiach, w oparciu o reguły zdefiniowane przez klienta.

Eliminuje ryzyko błędów charakterystycznych dla ręczne zlecania testów pomocniczych (reflex testing) i skraca czas realizacji tych testów

Łatwe i szybkie wyszukiwanie informacji za pomocą standardowych i niestandardowych funkcji raportowania

Funkcja umożliwia tworzenie raportów z działalności bieżącej i wydajności, przydatnych w zarządzaniu laboratorium i zapytaniami (queries) dotyczącymi pacjenta i wyników badań, co z kolei może zostać wykorzystane w publikacjach i analizie trendów klinicznych.