SoftPath

SoftPath

Czas jest kluczowym elementem gdy chodzi o diagnozę pacjenta. SoftPath, wielofunkcyjny system patomorfologii, cytologii i autopsji, wykazuje kompleksowe funkcje przepływu pracy i zarządzania. Liczne charakterystyczne narzędzia modułu zostały usprawnione, są intuicyjne, całkowicie elastyczne i optymalizują czas oczekiwania. Elastyczność SoftPath umożliwia organizację pracy pasującą do danego środowiska. Rezultatem są szybsze, bardziej kompleksowe raporty zarządcze, łatwiejsze wyszukiwanie i pobieranie danych oraz wzmocnione zapewnienie jakości, niezależnie od ilości pacjentów.

Raporty definiowane przez użytkownika mogą być generowane na żądanie lub za pośrednictwem programu szeregującego SoftLab. Z różnorodnymi gotowymi do wykorzystania raportami zarządczymi i systemem telefonicznego zarządzania, który pobiera i drukuje przypomnienia, SoftPath został stworzony dla niezrównanej szybkości i wydajności oferując kompleksowe rozwiązania dla nowoczesnych laboratoriów patomorfologii.

 

Wyznaczanie standardów dla zaawansowanych, zintegrowanych rozwiązań w patologii:

  • Złożone zapytania online
  • Pięcioletnia korelacja klinikopatologiczna
  • Automatyczne kodowanie SNOMED CT
  • Zindywidualizowane raporty i organizacja pracy
  • Definiowane przez użytkownika zarządzanie QA
  • Elektroniczny podpis/zwolnienie lekarskie
  • Kompatybilny z oprogramowaniem do rozpoznawania mowy Dragon Naturally Speaking
  • Wstawianie obrazów w raportach
  • Integracja wyników laboratoryjnych w raportach patologicznych
  • Kontrola pacjentów znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka