Jesteś tutaj:

SoftPath System autopsji, cytologii, patomorfologii

SoftPath to wielofunkcyjny system patomorfologii, cytologii i autopsji posiadający kompleksowe funkcje organizacji pracy i zarządzania. Liczne charakterystyczne narzędzia modułu są intuicyjne, całkowicie elastyczne i optymalizują czas oczekiwania. Elastyczność SoftPath umożliwia organizację pracy pasującą do danego środowiska. Rezultatem są szybsze, bardziej kompleksowe raporty zarządcze, łatwiejsze wyszukiwanie i pobieranie danych oraz ulepszony proces zapewnienia jakości, niezależnie od ilości pacjentów.

 

Raporty definiowane przez użytkownika mogą być generowane na żądanie lub automatycznie według zdefiniowanego harmonogramu. Z różnorodnymi gotowymi do wykorzystania raportami zarządczymi i systemem telefonicznego zarządzania, który pobiera i drukuje przypomnienia, SoftPath jest niezrównanie szybki i wydajny oraz oferuje kompleksowe rozwiązania dla nowoczesnych laboratoriów patomorfologii.

WYZNACZANIE STANDARDÓW DLA ZAAWANSOWANYCH, ZINTEGROWANYCH ROZWIĄZAŃ W PATOLOGII:

Pozostałe nasze produkty:

LIMS

System zarządzania pracą w laboratoriach o różnym profilu, zarówno medycznych, środowiskowych, jak i przemysłowych. Wspomaga procesy testowania i opracowywania próbek, monitorowania magazynu, inwentarza i aparatury.

Biobank

System zarządzania repozytoriami próbek, umożliwia nadzór nad przechowywaniem i dystrybucją materiałów biologicznych. Przeznaczony zarówno do biobanków naukowych jak i komercyjnych.

QMS

Oprogramowanie skierowane do organizacji posiadających wdrożony system zarządzania jakością. Ułatwia nadzór nad dokumentacją, obsługę działań naprawczych i korygujących (CAPA), monitorowanie szkoleń czy przeprowadzania audytów.

NGS Console

System przetwarzania danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Dedykowany do laboratoriów naukowych oraz diagnostycznych.

Genetics ISS

Genetics Information System Suite - pakiet oprogramowania zawierający rozwiązania dla cytogenetyki, biologii molekularnej, immunogenetyki, cytometrii przepływowej, biochemii i patologii skierowany do placówek o rozbudowanym profilu diagnostycznym. Możliwość integracji z systemem szpitalnym.

SoftGenePortal

Platforma umożliwiająca składanie zleceń na badania oraz dostęp do wyników i raportów w formie online zarówno przez laboratoria, jak i bezpośrednio przez pacjentów czy lekarzy.

Data Portal

Platforma przeznaczona do przechowywania, publikowania i udostępniania dużych zbiorów danych. Zintegrowana z innymi aplikacjami ułatwia przesyłanie i dystrybucję danych.

WebDMI

To nowoczesne oprogramowanie do zarządzania przepływem danych między systemami LIS, a instrumentami medycznymi oraz oprogramowaniem wspierającym analizę wyników pacjenta.