Jesteś tutaj:

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Mając na uwadze znaczenie bezpieczeństwa informacji dla zapewnienia ciągłości działania biznesu, osiągania celów biznesowych oraz w świetle oczekiwań zainteresowanych stron, SoftSystem Sp. z o.o. ustanawia „Politykę bezpieczeństwa informacji” i zobowiązuje się do zachowania poufności, integralności i dostępności posiadanych zasobów informacyjnych.

Aby sprostać temu zobowiązaniu, SoftSystem:

  • ustanawia i utrzymuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który służy realizacji celów organizacji, jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa informacji oraz mającymi zastosowanie normami i przepisami prawa oraz jest otwarty na ciągłe doskonalenie,
  • ustala podział ról, zakresy odpowiedzialności i kompetencji w zakresie bezpieczeństwa informacji,
  • ustanawia i komunikuje polityki oraz cele bezpieczeństwa informacji w całej organizacji,
  • reaguje na zagrożenia bezpieczeństwa informacji i wyciąga wnioski z każdego doświadczenia, aby ulepszyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Oczekuje się, że wszyscy pracownicy i kierownictwo SoftSystem będą przestrzegać niniejszej polityki oraz zasad i procedur SZBI. Polityka Bezpieczeństwa Informacji została opracowana zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO/IEC 27001:2017, która jest międzynarodowym standardem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.