Fundusze UE

FUNDUSZE UE

Zapytania ofertowe: opublikowane

Zapytania ofertowe: rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe: Dostawa – oprogramowanie I

Read more...

Zapytanie ofertowe: Dostawa – oprogramowanie II

Read more...

Zapytanie ofertowe: Dostawa – pozostały sprzęt IT

Read more...

Zapytanie ofertowe: Dostawa – komputery CBR

Read more...

Zapytanie ofertowe: Infrastruktura IT laboratoriów obliczeniowych – serwery RISC (II)

Read more...

Zapytanie ofertowe: dostawa – klimatyzatory precyzyjne

Read more...

Zapytanie ofertowe: Dostawa – Serwery i komputery CBR

Read more...

Zapytanie ofertowe: Infrastruktura IT laboratoriów obliczeniowych – serwery RISC

Read more...

Zapytania ofertowe: dostawa – infrastruktura sieciowa i komunikacyjna CBR

Read more...

Zapytania ofertowe: dostawa – cytometr spektralny 32-kanałowy

Read more...

Zapytanie dotyczące prac badawczych z użyciem magnetycznego rezonansu jądrowego

Read more...

Projekty B+R

Projekt Transplantologia

Stratyfikacja ryzyka w procesie transplantacji narządów – prace badawczo rozwojowe nad algorytmami i platformą informatyczną dla ośrodków transplantacyjnych

Read more...

Projekt MRI

Prace B+R nad opracowaniem ekspertowego systemu do analizy danych pozyskanych z tkanek raka piersi metodą obrazowania przy użyciu magnetycznego rezonansu jądrowego.

Read more...

Projekt Centrum B&R

Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT

Read more...