FUNDUSZE UE

Celem projektu jest powstanie centrum badawczo-rozwojowego mającego prowadzić prace badawcze w obszarze technologii informatycznych przeznaczonych do wykorzystania w medycynie.
W ramach projektu wnioskodawca stworzy od podstaw centrum badawczo-rozwojowe. W efekcie realizacji projektu firma Softsystem ma znacząco zwiększyć swój potencjał badawczo-rozwojowy, co pozwoli na zdynamizowanie działań rozwojowych, głównie na rynkach zagranicznych.

Całkowita wartość projektu: 32 173 069,32 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych projektu: 20 925 573,54 PLN
Kwota dofinansowania projektu: 10 462 786,77 PLN