Jesteś tutaj:

SoftGenePortal

Produkt SoftGenePortal wprowadza innowacyjny sposób komunikacji online pomiędzy klientami i pacjentami.

W zapewnieniu pacjentom właściwej opieki nieodzowna dla lekarzy jest elastyczność oprogramowania. Aplikacja SoftGenePortal umożliwia swoim klientom zakładanie zleceń bezpośrednio w pakiecie modułów genetycznych, jak również przegląd wyników testów i raportów. Możliwość komunikacji online zapewnia zdalne konsultacje oraz opcje testowania przy uwzględnieniu komponentu technicznego jak i profesjonalnego (TC/PC testing). Powiadomienia elektroniczne (Notifications) mogą być wysyłane drogą elektroniczną zapewniając opcje w pełni dostosowywalne do dzisiejszych stylów komunikacji.
Nowy portal dla pacjentów umożliwia dostęp do raportów, jak również obsługę płatności. SoftGenePortal stanowi równocześnie narzędzie marketingowe umożliwiające rozpowszechnianie informacji o placówce i aktualizację oferty usług laboratoryjnych.

Funkcje: Korzyści:

Zakładanie zleceń online zostało ulepszone przez dodanie nowej funkcjonalności, Wizard, która na bieżąco dostarcza informacji o ilości spływających zleceń. System sprawdza dostępność danych, automatycznie dostarcza zlecającemu wskazówek w trakcie zamawiania testów w Accessioning Entry oraz daje możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na dodatkowe informacje potrzebne do konkretnego badania.

Funkcjonalność umożliwia ograniczenie liczby personelu potrzebnego do rejestrowania pacjentów i zleconych badań (acccessioning), eliminuje opóźnienia spowodowane niekompletnymi wnioskami w formie papierowej oraz pozwala na redukcję kosztów ponoszonych w przypadku opracowywania manualnego. W rezultacie pomaga w usprawnieniu opieki nad pacjentem redukując liczbę niepotrzebnych testów.

Korzystając ze strony internetowej SoftGenePortal, użytkownicy mają możliwość zareklamowania klientom usług swojej placówki, przekazywania aktualnej oferty dostępnych testów oraz publikacji informacji dla celów edukacyjnych.

Ekonomiczne narzędzie marketingowe i edukacyjne.

Możliwość opracowywania wyników online dla testów TC/PC (część techniczna testowania przeprowadzona jest w laboratorium, część analityczna zdalnie przez klienta) umożliwia łatwy dostęp do wyników, zgodny ze standardami HIPAA i ochroną danych, w celu przeglądu zdalnie przez lekarza, generowania interpretacji oraz tworzenia raportów używając wcześniej skonfigurowanych szablonów.

Wieloaspektowa, spersonalizowana oferta, która spełnia oczekiwania klientów wykonujących część analityczną badań powoduje, że laboratorium użytkownika ma przewagę konkurencyjną.

SoftGenePortal oferuje funkcję powiadomień elektronicznych, zastępując komunikację przy pomocy telefonu lub faxu. Powiadomienia zawierają: aktualizację wyników badań, dostępność rezultatów i raportów, instrukcje odnośnie dodatkowego testowania (testy reflex i skojarzone), hiperłącza odsyłające do publikacji medycznych, regulaminów, a także formularzy takich jak wymagana zgoda czy dodatkowe testowanie.

Użytkownicy mogą wysyłać bieżące powiadomienia elektroniczne bez opóźnień wynikających z ustalonych godzin pracy placówki, czy dostępności personelu. Korzyści ekonomiczne w sferze obsługi biurowej.

Patient Portal - dostęp do raportów

Pacjenci mają dostęp do raportów z badań, bez konieczności osobistej wizyty w jednostkach medycznych.

Patient Portal – Płatności i rachunki

Pacjenci mają możliwość wglądu w rachunki oraz uiszczania opłat drogą bezpiecznej rejestracji

SoftGenePortal oferowany jest jako dodatek do produktów oprogramowania genetycznego tj. SoftGenomics, SoftMolecular, SoftPathDX, SoftBiochemistry, SoftFlowCytometry, SoftCytogenetics, SoftHLA, rozszerzając ich funkcjonalność.

Pozostałe nasze produkty:

LIMS

System zarządzania pracą w laboratoriach o różnym profilu, zarówno medycznych, środowiskowych, jak i przemysłowych. Wspomaga procesy testowania i opracowywania próbek, monitorowania magazynu, inwentarza i aparatury.

Biobank

System zarządzania repozytoriami próbek, umożliwia nadzór nad przechowywaniem i dystrybucją materiałów biologicznych. Przeznaczony zarówno do biobanków naukowych jak i komercyjnych.

QMS

Oprogramowanie skierowane do organizacji posiadających wdrożony system zarządzania jakością. Ułatwia nadzór nad dokumentacją, obsługę działań naprawczych i korygujących (CAPA), monitorowanie szkoleń czy przeprowadzania audytów.

NGS Console

System przetwarzania danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Dedykowany do laboratoriów naukowych oraz diagnostycznych.

Genetics ISS

Genetics Information System Suite - pakiet oprogramowania zawierający rozwiązania dla cytogenetyki, biologii molekularnej, immunogenetyki, cytometrii przepływowej, biochemii i patologii skierowany do placówek o rozbudowanym profilu diagnostycznym. Możliwość integracji z systemem szpitalnym.

SoftPath

Specjalistyczny system laboratoryjny skierowany do laboratoriów patomorfologicznych i histopatologicznych.

Data Portal

Platforma przeznaczona do przechowywania, publikowania i udostępniania dużych zbiorów danych. Zintegrowana z innymi aplikacjami ułatwia przesyłanie i dystrybucję danych.

WebDMI

To nowoczesne oprogramowanie do zarządzania przepływem danych między systemami LIS, a instrumentami medycznymi oraz oprogramowaniem wspierającym analizę wyników pacjenta.