• PL
 • EN
 • SoftBiobank

  NEW PRODUCT

  SoftBiobank

  SoftBiobank to oprogramowanie stworzone do zarządzania repozytoriami próbek, pozwalające na adnotowanie, przechowywanie oraz nadzór nad dystrybucją materiałów biologicznych. System umożliwia realizację projektów naukowych i komercyjnych, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo danych oraz zgodność z wszelkimi regulacjami prawnymi dotyczącymi biobankowania. Łatwość przeszukiwania zgromadzonych zasobów oraz rozbudowane możliwości raportowania sprawiają, że SoftBiobank jest idealnym rozwiązaniem dla klientów gromadzących duże kolekcje próbek, nie ograniczając się do bankowania jednego typu materiału.
  SoftBiobank jest zbudowany w oparciu o bazę danych wspierającą zarządzanie danymi typu Big Data. Łączy w sobie wieloaspektowe zarządzanie danymi i narzędzia analityczne stworzone, żeby wspierać naukowców i bioinformatyków w tworzeniu innowacyjnych usług i produktów.

  KONTROLA

  Preparatyka

  SoftBiobank zapewnia pełne wsparcie dla dystrybucji materiału biologicznego, śledzenia procesu rozlewania i dzielenia przyjmowanych materiałów. Każdej zarejestrowanej w systemie próbce nadawany jest unikatowy numer zabezpieczający przed nieumyślną błędną identyfikacją czy zgubieniem materiału. Następujące w trakcie rejestracji próbki procesy można skonfigurować i zautomatyzować poprzez zastosowanie protokołów odbioru. Umożliwia
  to zarówno zaplanowanie jakie typy próbek będą przyjmowane do biobanku w ramach wybranego projektu, jak również jakim procesom mają one podlegać nim zostaną zbankowane i jakie próbki pochodne chcemy z nich uzyskać, np. izolacja kwasów nukleinowych czy PBMC, porcjowanie tkanek litych.

  Integracja z zewnętrznymi systemami

  Dzięki możliwościom integracji danych SoftBiobank eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania i porównywania informacji przychodzących wraz z próbkami z różnych systemów zewnętrznych. Zapewnia to zarówno spójność przechowywanych danych, jak również wspiera utrzymanie jakości.

  Konfiguracja magazynów i lodówek

  System wyposażony jest w zaawansowane możliwości śledzenia przechowywanych próbek, umożliwia nadzór nad wszystkimi zasobami biobanku, pozwalając na szczegółową lokalizację oraz wizualizację zgromadzonych materiałów. Układ lodówek, magazynów oraz znajdujących się w nich pojemników jest w pełni konfigurowalny, co pozwala na dokładne odwzorowanie struktury organizacji oraz lokalizację próbki z dokładnością co do jej pozycji w pudełku, czy też statywie.
  Użytkownicy mogą definiować automatyczne reguły, zgodnie z którymi próbkom będą przydzielane odpowiednie miejsca w lodówkach, w zależności np. od typu materiału, właściciela czy projektu badawczego.

  Monitorowanie lodówek i odczytów z systemów BMS

  SoftBiobank pozwala na gromadzenie oraz monitorowanie parametrów, mogących wpłynąć na jakość i integralność przechowywanego w biobanku materiału. Lodówki połączone z systemem biobankowym automatycznie wysyłają do niego komunikaty o wahaniach temperatury poza przyjęty zakres norm. Ułatwia to szybką reakcję personelu i pozwala zabezpieczyć próbki przed ewentualnymi uszkodzeniami.
  SoftBiobank wspiera również gromadzenie danych z tak zwanych Systemów Inteligentnego Zarządzania budynkiem BMS, np. informacji na temat zmian temperatur w pracowniach, zmian ustawień w systemie wentylacyjnym, czy też danych związanych z systemem zasilania budynku. Umożliwia tym samym gromadzenie w jednym miejscu parametrów dotyczących zarówno lodówek jak i pomieszczeń, w których się znajdują.

  FUNKCJONALNOŚĆ

  Wydajny przepływ pracy i zarządzanie

  SoftBiobank pozwala na śledzenie na różnych poziomach szczegółowości przepływu pracy i danych w ramach organizacji. Ponadto, umożliwia również nadzór nad przebiegiem dokumentacji oraz zdalną autoryzację z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Pracownicy mogą z łatwością znaleźć przypisane dla nich zadania na liście zadań i tam potwierdzać ich wykonanie. Jest to też miejsce, z którego menedżer biobanku może nadzorować realizację powierzonych pracownikom obowiązków. System jest wyposażony w funkcjonalności takie jak audyt z dziennych aktywności oraz śledzenie zmian, co dodatkowo usprawnia wydajne zarządzanie i ułatwia pracę.
  Przeprowadzane w systemie zapisy operacji pozwalają na łatwe generowanie raportów zarządczych tym samym wspierając procesy zarządzania jakością. Generowanie dziennych raportów z przebiegu pracy, tworzenie raportów niezgodności oraz prowadzenie rutynowej kontroli jakości ułatwiają pracę menedżerów każdego biobanku.

  Skanowanie i etykietowanie

  Zastosowanie w biobanku rozwiązania opartego na integracji systemu z czytnikami kodów kreskowych, zarówno 2D i 3D, przyspiesza procesy rejestracji materiału, jego umieszczania w biobanku, czy też wyjmowania pożądanych przez pracownika próbek. System wspiera również projektowanie etykiet zawierających dowolnie wybrane przez użytkownika pola z niezbędnymi do procesowania materiału informacjami.

  Przeszukiwanie danych i raportowanie

  Elastyczne i łatwe w użyciu tworzenie zapytań otwiera
  szereg możliwości dokładnego i specyficznego dla organizacji raportowania, m.in. poprzez anonimizację danych, system ułatwia bezpieczne publikowanie wybranych informacji. Wybrane kolekcje mogą być publikowane na stronach internetowych organizacji w postaci przeszukiwanych katalogów.

  WSPARCIE DLA INNOWACJI

  Projekty naukowe

  Funkcjonalność prowadzenia projektów naukowych umożliwia równoczesną realizację badań o różnej specyfice i zakresie oraz ułatwia usystematyzowanie pracy. SoftBiobank posiada rozbudowaną funkcjonalność projektowania własnych kwestionariuszy składających się z pól liczbowych i tekstowych, dat, czy też pól wielokrotnego wyboru. Przyspiesza to wprowadzanie danych do systemu oraz wspiera użytkownika w gromadzeniu w systemie spójnych danych. Dla każdego projektu możliwe jest skonfigurowanie dowolnych szablonów widoków ułatwiających pracę ze zgromadzonymi informacjami. Ponadto dane próbek włączonych do projektu badawczego mogą być aktualizowane grupowo, z użyciem importu i eksportu danych do plików xls/csv.

  Najnowocześniejsze standardy IT

  Webowe rozwiązanie oparte o architekturę typu klientserwer, pozwala na korzystanie z systemu z użyciem dowolnych urządzeń mobilnych. Dzięki zastosowaniu w aplikacji najnowszych standardów IT możliwy jest jednoczesny, bezpieczny dostęp do systemu z wielu stanowisk. Szerokie możliwości konfiguracyjne umożliwiają implementacje systemu w nawet najbardziej wymagających biobankach, również pracujących z danymi typu Big Data.

  Wsparcie dla organizacji wieloośrodkowych i sieci biobanków

  Użycie jednej centralnej bazy danych w SoftBiobank umożliwia zarządzanie zasobami w dużych organizacjach, w tym funkcjonujących jednocześnie w wielu strefach czasowych. System wspiera procesy takie jak przyjmowanie materiału z ośrodków zewnętrznych oraz ich relokalizację w ramach wewnętrznej struktury organizacji, w tym dołączanie do próbek dokumentów transportowych, czy śledzenie dostaw. W zależności od potrzeb użytkownicy mogą rejestrować w systemie zlecenia na przesyłanie zarówno próbek jak i danych.

  JAKOŚĆ

  SoftBiobank wspiera standardy i wymagania ISO 9001, ISO 17025, ISO 15189, ISO 20387, GLP i GMP.