SoftBiobank

NEW PRODUCT

SoftBiobank

SoftBiobank to system pozwalający na jednoczesną kontrolę nad zbieraniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i analizą próbek oraz towarzyszących im danych. Wyszukiwanie próbek, zarządzanie procesami, lokalizacja i wizualizacja magazynów i lodówek oraz integracja z systemem zarządzania laboratorium (LIS) wspierają całe spektrum operacji jakie mogą zachodzić w biobanku.
SoftBiobank umożliwia adnotację, przechowywanie i dystrybucję próbek. Współpraca i wymiana informacji pomiędzy naukowcami zachodzi z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i w zgodzie z obowiązującymi przepisami i normami. Łatwość wyszukiwania i raportowania sprawiają, że SoftBiobank jest idealnym narzędziem dla klientów zarządzających dużymi i wymagającymi repozytoriami próbek i danych.

Funkcja Korzyści
Zarządzanie danymi

SoftBiobank wspiera zarzadzanie i analizę wielowymiarowych i złożonych zestawów danych. Wspomaga on naukowców, analityków i statystyków pracujących z Big Data w tworzeniu nowych, innowacyjnych produktów i usług. Wyposażony w rozbudowane funkcje monitorowania, SoftBiobank umożliwia zaawansowane zarządzanie zasobami sprzętowymi i magazynowymi.
  • Łatwe zarządzanie zleceniami i wysyłką, praca z danymi na poziomie projektów i pojedynczych obiektów badawczych, porcjowanie badanych materiałów i ich dalsze procesowanie.
  • Dzięki szerokim możliwościom integracji danych pochodzących z różnych systemów obecnych na rynku eliminuje potrzebę ich ręcznego wprowadzania i porównywania.

Narzędzia do przeszukiwania i raportowania danych

SoftBiobank zapewnia elastyczne i łatwe do użycia rozwiązania służące przeszukiwaniu danych i raportowaniu, a także umożliwia bezpieczne publikowanie wybranych informacji dotyczących biobanku. Wybrane kolekcje czy projekty badawcze mogą być publikowane na stronie internetowej jako publicznie dostępne katalogi.

Najnowocześniejsze standardy IT

SoftBiobank to aplikacja internetowa w pełni wspierająca użycie urządzeń mobilnych. Dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa IT, możliwe jest jednoczesne uzyskanie dostępu z wielu miejsc. Wysoka konfigurowalność platformy umożliwia zarządzanie nawet najbardziej wymagającymi zestawami danych, w tym Big Data.

Zarządzanie wieloma ośrodkami

Użytkownicy mogą wysyłać powiadomienia w czasie rzeczywistym, bez opóźnień często narzucanych przez godziny pracy lub dostępność personelu. Skutkiem czego jest wzrost wydajności i obniżenie kosztów.

SoftBiobank umożliwia scentralizowane zarządzanie wieloma ośrodkami działającymi w ramach jednej sieci, w tym ośrodkami działającymi w różnych strefach czasowych. System wspiera procedury związane z zewnętrznym magazynowaniem próbek, wysyłkami, cyklem pracy i śledzeniem dostaw. Użytkownicy mogą wybierać i wydawać dane jak i próbki w oparciu o indywidualne potrzeby danego ośrodka.

Wydajność cyklu pracy i zarządzanie

SoftBiobank zapewnia najwyższe standardy jakości poprzez śledzenie procesów takich jak, przepływ dokumentacji laboratoryjnej, elektroniczne podpisywanie raportów, czy tworzenie raportów zarządczych. Zaawansowane narzędzia online pozwalają managerom na efektywne zarządzanie i nadzór nad codziennymi czynnościami takimi jak wydawane wyniki testów, kontrola jakości, czy pojawiające się wyjątki. Funkcje takie jak ścieżka audytu czy dzienne raporty zapewniają monitorowanie aktywności i wprowadzanie zmian.