Jesteś tutaj:

Moduły Pakietu Systemów Genetycznych:

Genetyczne systemy informacyjne to fascynująca dziedzina, którą cechuje bardzo dynamiczny rozwój. Firma SoftSystem w swojej ofercie ma pełen zakres narzędzi pozwalających na zautomatyzowanie toku pracy laboratoriów genetycznych. Nasz Pakiet Systemów Genetycznych (Genetics Information System Suite) wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, jest dostępny przez Internet oraz zapewnia szeroki wybór cytogenetycznych, molekularnych, immunogenetycznych i cytometrycznych systemów, które są doskonale skonfigurowane i użyteczne zarówno dla predefiniowanych, jak i unikalnych protokołów indywidualnych użytkowników.

Dzięki przełomowi w diagnostyce genetycznej i molekularnej wzrasta liczba zlecanych badań oraz liczba danych jakie przechodzą przez laboratoria genetyczne. Mnogość danych, a także stopień skomplikowania badań oraz ich interpretacji, nie pozwala na szybkie przetworzenie ich przez tradycyjne systemy laboratoryjne. Nasz wszechstronny pakiet systemów genetycznych zapewnia pełen wachlarz narzędzi przeznaczonych do zautomatyzowania toku pracy nowoczesnego laboratorium genetycznego. Pakiet dostępny jest przez Internet, może być zintegrowany z systemem informacyjnym szpitala. Zapewnia szeroki wybór cytogenetycznych, molekularnych, immunogenetycznych (HLA) i cytometrycznych systemów, które są doskonale skonfigurowane i użyteczne zarówno dla predefiniowanych, jak i uniklanych protokołów indywidualnych użytkowników.

Całkowita integracja oraz wspólna baza danych naszych aplikacji, pozwala użytkownikom na efektywne śledzenie i przeprocesowanie próbki, od momentu pobrania materiału do badań i przeprowadzenia tych badań poprzez przeanalizowanie aktualnych oraz wcześniejszych wyników, dokonanie ich wnikliwej interpretacji, aż do – przy użyciu Interpretive Workstation – możliwości podsumowania wszystkich wyników i raportów z wszystkich modułów oraz sformułowania kompleksowej interpretacji.

Integracja instrumentów pozwala użytkownikom działać skuteczniej poprzez wyeliminowanie ryzyka popełnienia błędu oraz straty czasu jakie wiążą się z ręcznym odczytywaniem i wprowadzaniem danych.

Możliwości raportowania to m.in. automatyczne wstawianie wcześniej zdefiniowanych standardowych sformułowań w oparciu o wprowadzone wyniki, możliwość wpisywania dowolnego tekstu, sprawdzanie pisowni, wstawianie zdjęć i wykresów do raportów, a także tworzenie przez użytkowników własnych szablonów dokumentów. Ta, tak elastyczna i zróżnicowana funkcjonalność naszych systemów, zwiększa efektywność procesów raportowania i znacząco redukuje możliwość wystąpienia błędów typowych przy ręcznym tworzeniu raportów, a przez to pozwala na tworzenie profesjonalnych i czytelnych raportów.

Rules-based system (RBS) umożliwia tworzenie przez użytkowników reguł w oparciu o pewne kryteria, takie jak np. zlecone badanie, rodzaj próbki, wiek pacjenta, objawy itd., które spowodują wyświetlenie ostrzeżeń czy powiadomień prowadzących do podjęcia określonych działań. System ten pozwala na zautomatyzowanie procesów w określonych przez użytkownika okolicznościach, jak również wspomaga stałe, typowe badania.

Rejestr odczynników (reagent inventory) obecny w każdej aplikacji, pozwala użytkownikom kontrolować stan zużycia odczynników i ich dostępność, natomiast dzięki kontroli jakości oraz daty ważności odczynników, system pomaga użytkownikom uniknąć użycia odczynnika, który się już do tego nie nadaje. Kody kreskowe do skanowania odczynników automatycznie dokumentują zastosowany w danej próbce odczynniki i ich zużycie.

Raportowanie jest dostępne w formie raportów zdefiniowanych lub doraźnych. Ta funkcjonalność wspomaga laboratoria w zarządzaniu produktywnością oraz w kontroli jakości. Dostarcza również danych do publikacji i prezentacji .

Zdefiniowane raporty mogą być tworzone na żądanie lub też automatycznie oraz dostarczane do zespołów zarządzających laboratoriami.

Raporty doraźne mogą być tworzone przez użytkownika w oparciu o dostępne opcje.

Indywidualne, powtarzające się raporty mogą być tworzone i zapisywane w bibliotece.

Moduły Pakietu Systemów Genetycznych:

SoftMolecular

System do kompleksowego zarządzania laboratoriami wykorzystującymi techniki biologii molekularnej, wspomagający obsługę badań, interpretację i raportowanie wyników badań genetycznych.

SoftCytogenetics

System typu LIS przeznaczony do obsługi laboratoriów cytogenetycznych. Ułatwia procesy przygotowywania próbek i kultur, wykonywania badań czy szybkiego generowania wyników.

SoftFlowCytometry

Laboratoryjny system informatyczny skierowany do placówek wykonujących badania diagnostyczne z użyciem cytometrii przepływowej, obsługujący standard danych FCS i ułatwiający szybkie wydawanie wyników.

SoftBioChemistry

System skierowany do placówek wykonujących analizy biochemiczne, przeznaczony dla laboratoriów diagnostycznych i referencyjnych. Możliwość integracji z współistniejącymi systemami szpitalnymi i laboratoryjnymi.

SoftPathDX

Specjalistyczny system laboratoryjny skierowany do laboratoriów patomorfologicznych i histopatologicznych. Wzbogacony o rozszerzenia wspierające cyfrową patologię oraz telemedycynę.

SoftHLA

System typu LIS przeznaczony do obsługi laboratoriów immunogenetycznych, pozwalający na obsługę badań związanych z typowaniem tkankowym. Zintegrowany ze stosowanymi algorytmami doboru dawców i biorców.

Pozostałe nasze produkty:

LIMS

System zarządzania pracą w laboratoriach o różnym profilu, zarówno medycznych, środowiskowych, jak i przemysłowych. Wspomaga procesy testowania i opracowywania próbek, monitorowania magazynu, inwentarza i aparatury.

Biobank

System zarządzania repozytoriami próbek, umożliwia nadzór nad przechowywaniem i dystrybucją materiałów biologicznych. Przeznaczony zarówno do biobanków naukowych jak i komercyjnych.

QMS

Oprogramowanie skierowane do organizacji posiadających wdrożony system zarządzania jakością. Ułatwia nadzór nad dokumentacją, obsługę działań naprawczych i korygujących (CAPA), monitorowanie szkoleń czy przeprowadzania audytów.

NGS Console

System przetwarzania danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Dedykowany do laboratoriów naukowych oraz diagnostycznych.

SoftGenePortal

Platforma umożliwiająca składanie zleceń na badania oraz dostęp do wyników i raportów w formie online zarówno przez laboratoria, jak i bezpośrednio przez pacjentów czy lekarzy.

SoftPath

Specjalistyczny system laboratoryjny skierowany do laboratoriów patomorfologicznych i histopatologicznych.

Data Portal

Platforma przeznaczona do przechowywania, publikowania i udostępniania dużych zbiorów danych. Zintegrowana z innymi aplikacjami ułatwia przesyłanie i dystrybucję danych.

WebDMI

To nowoczesne oprogramowanie do zarządzania przepływem danych między systemami LIS, a instrumentami medycznymi oraz oprogramowaniem wspierającym analizę wyników pacjenta.