Jesteś tutaj:

Laboratoryjne Systemy Informatyczne

Praca w laboratorium wymaga doskonałej organizacji na wielu poziomach, która obecnie nie byłaby możliwa, gdyby nie systemy zarządzania dokumentacją i informacją laboratoryjną. Jeżeli poszukują Państwo firmy, która zajmie się projektowaniem, dostosowaniem do Państwa indywidualnych wymagań i efektywnym wdrożeniem takiego oprogramowania, pozostajemy do dyspozycji. Posiadamy niezbędne w tym celu kompetencje i doświadczenie, które czynią nas godnym zaufania partnerem, nawet w najbardziej skomplikowanych przedsięwzięciach.

Każdy dystrybuowany przez nas system zarządzania informacją laboratoryjną powstaje ściśle pod kątem określonego zastosowania. Poszczególne funkcje i ogólne działanie zostają zaprojektowane w taki sposób, żeby w maksymalnym stopniu poprawić efektywność pracy specjalistów w laboratorium na różnych obszarach. Sprawny przepływ danych i możliwość digitalizacji prowadzonych czynności przekładają się na lepszą organizację i wyższą wydajność danej jednostki.

Sprawne zarządzanie pracą w laboratorium

Tworzony przez nasz zespół na zamówienie system patomorfologii czy QMS znajduje zastosowanie w licznych placówkach w całej Polsce i innych krajach. Dostarczamy wyłącznie nowoczesne, efektywne w działaniu i bezawaryjne rozwiązania programistyczne, które wspomagają zarządzanie laboratorium. Są w pełni dostosowane do współczesnych wymagań i warunków pracy w jednostkach, gdzie prowadzi się różnego rodzaju badania. Wszechstronność i intuicyjność obsługi naszego oprogramowania pozwala na wdrażanie go w laboratoriach zajmujących się bardzo różnymi dziedzinami, dzięki czemu możemy dostarczać je szerokiemu gronu klientów.

Wśród oferowanych rozwiązań znajduje się m.in. system LIMS, którego głównym zadaniem jest wsparcie zarządzania próbkami. Warto go zamówić z myślą o usprawnieniu kontroli nad nimi. Z kolei system cytologii służy do obsługi wyników i dzielenia się informacjami na temat wykonanych zabiegów.

Zapraszamy do kontaktu podmioty i osoby zainteresowane w oprogramowanie wspomagające prace laboratoryjne!

Nasze produkty

LIMS

System zarządzania pracą w laboratoriach o różnym profilu, zarówno medycznych, środowiskowych, jak i przemysłowych. Wspomaga procesy testowania i opracowywania próbek, monitorowania magazynu, inwentarza i aparatury.

Biobank

System zarządzania repozytoriami próbek, umożliwia nadzór nad przechowywaniem i dystrybucją materiałów biologicznych. Przeznaczony zarówno do biobanków naukowych jak i komercyjnych.

QMS

Oprogramowanie skierowane do organizacji posiadających wdrożony system zarządzania jakością. Ułatwia nadzór nad dokumentacją, obsługę działań naprawczych i korygujących (CAPA), monitorowanie szkoleń czy przeprowadzania audytów.

NGS Console

System przetwarzania danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Dedykowany do laboratoriów naukowych oraz diagnostycznych.

Genetics ISS

Genetics Information System Suite - pakiet oprogramowania zawierający rozwiązania dla cytogenetyki, biologii molekularnej, immunogenetyki, cytometrii przepływowej, biochemii i patologii skierowany do placówek o rozbudowanym profilu diagnostycznym. Możliwość integracji z systemem szpitalnym.

SoftGenePortal

Platforma umożliwiająca składanie zleceń na badania oraz dostęp do wyników i raportów w formie online zarówno przez laboratoria, jak i bezpośrednio przez pacjentów czy lekarzy.

SoftPath

Specjalistyczny system laboratoryjny skierowany do laboratoriów patomorfologicznych i histopatologicznych.

Data Portal

Platforma przeznaczona do przechowywania, publikowania i udostępniania dużych zbiorów danych. Zintegrowana z innymi aplikacjami ułatwia przesyłanie i dystrybucję danych.

WebDMI

To nowoczesne oprogramowanie do zarządzania przepływem danych między systemami LIS, a instrumentami medycznymi oraz oprogramowaniem wspierającym analizę wyników pacjenta.

Kontakt

    Jestem zainteresowany produktem: