Jesteś tutaj:

Data Portal

Data portal to platforma przeznaczona do przechowywania, publikowania i udostępniania danych z różnych aplikacji i od różnych użytkowników. Dzięki temu gromadzenie danych jest łatwiejsze i bardziej praktyczne. Przyjazny dla użytkownika widok został stworzony w celu szybkiego i intuicyjnego przeszukiwania dużych zbiorów danych.

Informacje dostępne w systemach laboratoryjnych, takich jak LIMS, są prezentowane w sposób ukierunkowany na proces i zorientowany na pacjenta/raport. Wyspecjalizowane możliwości wyszukiwania umożliwiają dostęp do określonego pacjenta/przypadku.

Data Portal jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy potrzebują kompleksowego przeglądu gromadzonych danych. Dane prezentowane są głównie w ujęciu kohortowym z możliwością zaawansowanego przeszukiwania nawet bardzo dużych zbiorów.

ŁATWOŚĆ WYSYŁANIA

Przesyłanie danych do portalu danych jest łatwe i wyposażone w narzędzia i wskazówki wspierające cały proces. Data Portal obsługuje szeroką gamę formatów plików i typów danych. Ponadto Twoje dane mogą zostać integrowane z zewnętrznymi źródłami i bazami danych, takimi jak NCBI, Ensembl czy COSMIC.

 

ŁATWOŚĆ WYSZUKIWANIA

Dane można filtrować w szybki i dynamiczny sposób w czasie rzeczywistym przy użyciu różnych parametrów i funkcji z czasem odpowiedzi poniżej jednej sekundy dla największych zbiorów danych. Oprócz standardowego wyszukiwania możesz tworzyć własne, dostosowane filtry i reguły, biorąc pod uwagę lub wykluczając określone informacje i komponenty. System posiada rozszerzone możliwości wyszukiwania z konwencjonalnym i wizualnym budowaniem zapytań (przeciągnij i upuść). Wyniki takich zapytań są wyświetlane online podczas budowania zapytania.

 

TRANSPARENTNOŚĆ

Data Portal  tworzy środowisko, w którym możesz gromadzić i łączyć informacje z różnych aplikacji oraz prezentować je w przyjazny dla użytkownika i przejrzysty sposób w postaci wykresów, grafów i diagramów. Zmutowane geny i częstość występowania mutacji można wizualizować w ramach pojedynczego projektu, wybranych projektów a także całej bazy danych.

 

WSPÓŁPRACA

Data Portal to przestrzeń, w której lekarze i naukowcy mogą dzielić się wynikami, co stanowi istotny krok w kierunku rozwoju medycyny celowanej. Mając odpowiedni poziom dostępu, możesz również wprowadzać dane bezpośrednio do aplikacji, z których pochodzą.

Pozostałe produkty:

LIMS

System zarządzania pracą w laboratoriach o różnym profilu, zarówno medycznych, środowiskowych, jak i przemysłowych. Wspomaga procesy testowania i opracowywania próbek, monitorowania magazynu, inwentarza i aparatury.

SoftBiobank

System zarządzania repozytoriami próbek, umożliwia nadzór nad przechowywaniem i dystrybucją materiałów biologicznych. Przeznaczony zarówno do biobanków naukowych jak i komercyjnych.

QMS

Oprogramowanie skierowane do organizacji posiadających wdrożony system zarządzania jakością. Ułatwia nadzór nad dokumentacją, obsługę działań naprawczych i korygujących (CAPA), monitorowanie szkoleń czy przeprowadzania audytów.

NGS Console

System przetwarzania danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Dedykowany do laboratoriów naukowych oraz diagnostycznych.

Genetics ISS

Genetics Information System Suite - pakiet oprogramowania zawierający rozwiązania dla cytogenetyki, biologii molekularnej, immunogenetyki, cytometrii przepływowej, biochemii i patologii skierowany do placówek o rozbudowanym profilu diagnostycznym. Możliwość integracji z systemem szpitalnym.

SoftGenePortal

Platforma umożliwiająca składanie zleceń na badania oraz dostęp do wyników i raportów w formie online zarówno przez laboratoria, jak i bezpośrednio przez pacjentów czy lekarzy.

SoftPath

Specjalistyczny system laboratoryjny skierowany do laboratoriów patomorfologicznych i histopatologicznych.

WebDMI

To nowoczesne oprogramowanie do zarządzania przepływem danych między systemami LIS, a instrumentami medycznymi oraz oprogramowaniem wspierającym analizę wyników pacjenta.