Jesteś tutaj:

WebDMI

To nowoczesne oprogramowanie do zarządzania przepływem danych między systemami LIS, a instrumentami medycznymi oraz oprogramowaniem wspierającym analizę wyników pacjenta.

Dzięki implementacji standardu HL7 oraz popularnych protokołów komunikacyjnych zapewnia integrację między różnymi systemami laboratoryjno-szpitalnymi i urządzeniami medycznymi poprzez dostarczenie danych niezbędnych do rozpoczęcia analizy, a następnie automatyczne pobranie i odesłanie wyników. Tym samym eliminuje konieczność manualnego wprowadzania danych przez pracownika laboratorium i zmniejsza potencjalne ryzyko wystąpienia błędu. Ponadto system przyśpiesza proces podejmowania decyzji przez wstępną obróbkę wyników i ich automatyczną weryfikację za pomocą zestawu konfigurowalnych reguł. Aplikacja oferuje także monitoring instrumentów w oparciu o zbierane metryki.

 

KOMUNIKACJA Z INSTRUMENTAMI

Szeroka biblioteka gotowych sterowników do urządzeń medycznych pozwala na szybkie i sprawne wdrożenie komunikacji z instrumentami z różnych dziedzin takich jak np: biochemia, patomorfologia, mikrobiologia czy biologia molekularna. System umożliwia komunikację za pomocą wymiany plików (np. CSV, TSV, PDF, XSLX, JSON) a także popularnych protokołów jak: ASTM, MLLP, HTTP(S), SSH czy SOAP. Wyniki mogą być przesyłane zarówno w formie dyskretnej jak i całych dokumentów czy obrazów.

Dla zaawansowanych integracji z istniejącymi systemami WebDMI oferuje rozbudowane i czytelne REST API.

PRZETWARZANIE REZULTATÓW

System umożliwia szybkie i automatyczne przetwarzanie wyników za pomocą czytelnych reguł np zaokrąglanie wyników numerycznych, generowanie komentarzy, konwersja kodów błędów, klasyfikacje wyników w zdefiniowanych przedziałach normalnych i anormalnych oraz automatyczną ich weryfikację za pomocą kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika.
Dla rozbudowanych scenariuszy użytkownika, proces obróbki rezultatów możemy rozszerzyć o reguły definiowane w języku ECMAScript co otwiera nowe horyzonty w przetwarzaniu danych.

KONTROLA JAKOŚCI

WebDMI posiada moduł Quality Control z najbardziej popularnymi regułami Westgard’a oraz używa kilka rodzajów średnich ruchomych (np. SMA czy EWMA) do wstępnego filtrowania danych. W przypadku przekroczenia zakresów normalnych oferuje działania alarmujące takie jak wstrzymanie automatycznej weryfikacji otrzymanych wyników, wstrzymanie komunikacji z urządzeniem czy powiadomienie operatora instrumentu.

MONITORING INSTRUMENTÓW

Oprogramowanie dostarcza mechanizmy monitorujące komunikacje z instrumentami. Użytkownik ma do dyspozycji zestaw predefiniowanych przestrzeni roboczych, które mogą być dowolnie wypełnione widgetami statystycznymi oraz wykresami prezentującymi aktualne trendy w systemie. Aplikacja zbiera potencjalne problemy napływające z różnych źródeł w jednym miejscu (jak np. listy próbek oczekujących na wysłanie do instrumentu czy powstałe podczas obróbki wyników) oraz dostarcza wygodnych mechanizmów do ich szybkiej analizy czy informowania użytkownika o zaistniałym problemie.

Aplikacja wspiera rozwiązania dla wielu monitorów co znakomicie ułatwia przygotowanie dedykowanych paneli operatorskich.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

Innowacyjna architektura i elastyczność systemu sprawiają, że jest on idealnym rozwiązaniem zarówno dla małych laboratoriów jak i dużych sieci szpitalnych. System doskonale sprawdza się jako narzędzie jednostanowiskowe w pełni instalowane na pojedynczym komputerze PC, ale także z powodzeniem działa w architekturach klient – serwer oraz rozwiązaniach chmurowych zapewniając dostęp wielostanowiskowy.

Nowoczesny i konfigurowalny interfejs użytkownika wspiera efektywną pracę laboratorium poprzez przejrzystą prezentację istotnych danych. Wybrane ustawienia można zapisywać jako gotowe zestawy filtrów tak aby w zależności od scenariusza szybko przełączać się pomiędzy nimi.

JAKOŚĆ

Proces tworzenia WebDMI jest zgodny z wymaganiami norm ISO9001, ISO13485 z uwzględnieniem IEC62304, analizę ryzyka naszego produktu przeprowadza się zgodnie z normą ISO14971. 

Nasze pozostałe systemy informatyczne:

LIMS

System zarządzania pracą w laboratoriach o różnym profilu, zarówno medycznych, środowiskowych, jak i przemysłowych. Wspomaga procesy testowania i opracowywania próbek, monitorowania magazynu, inwentarza i aparatury.

Biobank

System zarządzania repozytoriami próbek, umożliwia nadzór nad przechowywaniem i dystrybucją materiałów biologicznych. Przeznaczony zarówno do biobanków naukowych jak i komercyjnych.

QMS

Oprogramowanie skierowane do organizacji posiadających wdrożony system zarządzania jakością. Ułatwia nadzór nad dokumentacją, obsługę działań naprawczych i korygujących (CAPA), monitorowanie szkoleń czy przeprowadzania audytów.

NGS Console

System przetwarzania danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Dedykowany do laboratoriów naukowych oraz diagnostycznych.

Genetics ISS

Genetics Information System Suite - pakiet oprogramowania zawierający rozwiązania dla cytogenetyki, biologii molekularnej, immunogenetyki, cytometrii przepływowej, biochemii i patologii skierowany do placówek o rozbudowanym profilu diagnostycznym. Możliwość integracji z systemem szpitalnym.

SoftGenePortal

Platforma umożliwiająca składanie zleceń na badania oraz dostęp do wyników i raportów w formie online zarówno przez laboratoria, jak i bezpośrednio przez pacjentów czy lekarzy.

SoftPath

Specjalistyczny system laboratoryjny skierowany do laboratoriów patomorfologicznych i histopatologicznych.

Data Portal

Platforma przeznaczona do przechowywania, publikowania i udostępniania dużych zbiorów danych. Zintegrowana z innymi aplikacjami ułatwia przesyłanie i dystrybucję danych.