SoftMolecular

SoftMolecular

SoftMolecular pozwala patologom, genetykom oraz specjalistom medycyny sądowej na zdobywanie, przetwarzanie i analizowanie danych uzyskanych dzięki badaniom molekularnym, w celu wypracowania właściwych diagnoz i raportów. Jest to wydajne, intuicyjne i przyjazne narzędzie pomocne w diagnostyce genetycznej, które umożliwia użytkownikowi usprawnienie toku pracy, współdziałanie ze zautomatyzowanymi instrumentami, wgląd w dokumentację indywidualnego pacjenta i historię choroby w rodzinie a także kontrolę przechowywanych próbek i wgląd do rejestru odczynników.
SoftMolecular wspomaga użytkowników na wszystkich etapach procesu badania genetycznego. Intuicyjny tok działania pozwala na przeprowadzenie analizy przypadku medycznego począwszy od oznaczenia DNA/RNA, powielenia (DNA), poprzez detekcję, aż do analizy i postawienia diagnozy. Rzetelne i wielorakie funkcje raportowania pozwalają użytkownikom na tworzenie dokładnych i przejrzystych analiz oraz ułatwiają zrozumienie i interpretację wyników skomplikowanych badań. Dodatkowo, funkcje te pozwalają użytkownikom śledzić realizację i zakończenie poszczególnych badań, zarówno bieżących jak i zaplanowanych, oraz wspomagają codzienną pracę managerów i technologów dzięki informacjom o obciążeniu pracą na poszczególnych odcinkach.

Feature: Zalety:

Załączniki graficzne do każdej próbki lub do akrusza.

Wszelkie informacje dotyczące pacjentów i badań są łatwo dostępne w systemie. Dzięki temu nie ma potrzeby tworzenia papierowych kartotek i dzienników, co prowadzi do zmniejszenia kosztów poniesionych na przechowywanie danych.

Możliwość powtórzenia całej partii lub automatycznego przypisania konkretnej próbki do kolejnej partii – a to wszystko jednym kliknięciem myszki.

Pozwala użytkownikom szybko i łatwo powtarzać badania, dzięki czemu unikają opóźnień i niegospodarności jakie mogą wystąpić w przypadku korzystania z ręcznych metod. Zapewnia optymalny czas realizacji, zwiększając tym samym zadowolenie klienta.

Możliwość powiązania kontroli z daną próbką lub partią.

Dokładna dokumentacja kontrolna i łatwo dostępna z możliwością grupowania: dla pacjenta lub dla partii próbek oraz możliwością powiązania z daną próbką w sposób elektroniczny dla ewentualnej weryfikacji. Użytkownicy nie muszą już przeszukiwać papierowych kartotek, aby znaleźć właściwe informacje potrzebne np. w procesie kontroli jakości.

Automatyczne przeliczanie mieszanek z automatycznym ujmowaniem zużytej objętości z rejestru.

Redukcja ręcznych obliczeń i kontroli rejestru prowadzi do ograniczenia błędnych obliczeń oraz pozwala na efektywne zarządzanie zapasami.

Ostrzeżenia i powiadomienia wysyłane zgodnie z wprowadzonymi regułami opartymi na parametrach takich jak: nazwa klienta, dane pacjenta, rodzaj badania, czy wyniki badań.

Ograniczenie pisemnej i telefonicznej komunikacji z jednoczesnym zapewnieniem terminowego i rzetelnego dostarczania specjalnych instrukcji oraz informacji o znaczeniu kluczowym.

Automatyczna kontynuacja procesu badania prowadzona we wszystkich modułach, oparta na zasadach zdefiniowanych przez użytkownika.

Eliminuje błędy jakie pojawiają się przy ręcznym dopisywaniu kolejnych badań, a także znacznie obniża czas realizacji takich badań.