Jesteś tutaj:

SoftMolecular

SoftMolecular pozwala patologom, genetykom oraz specjalistom medycyny sądowej na zdobywanie, przetwarzanie i analizowanie danych uzyskanych dzięki badaniom molekularnym, w celu wypracowania właściwych diagnoz i raportów. Jest to wydajne, intuicyjne i przyjazne narzędzie pomocne w diagnostyce genetycznej, które umożliwia użytkownikowi usprawnienie toku pracy, współdziałanie ze zautomatyzowanymi instrumentami, wgląd w dokumentację indywidualnego pacjenta i historię choroby w rodzinie a także kontrolę przechowywanych próbek i wgląd do rejestru odczynników.
SoftMolecular wspomaga użytkowników na wszystkich etapach procesu badania genetycznego. Intuicyjny tok działania pozwala na przeprowadzenie analizy przypadku medycznego począwszy od oznaczenia DNA/RNA, powielenia (DNA), poprzez detekcję, aż do analizy i postawienia diagnozy. Rzetelne i wielorakie funkcje raportowania pozwalają użytkownikom na tworzenie dokładnych i przejrzystych analiz oraz ułatwiają zrozumienie i interpretację wyników skomplikowanych badań. Dodatkowo, funkcje te pozwalają użytkownikom śledzić realizację i zakończenie poszczególnych badań, zarówno bieżących jak i zaplanowanych, oraz wspomagają codzienną pracę managerów i technologów dzięki informacjom o obciążeniu pracą na poszczególnych odcinkach.

Funkcje: Zalety:

Załączniki graficzne do każdej próbki lub do akrusza.

Wszelkie informacje dotyczące pacjentów i badań są łatwo dostępne w systemie. Dzięki temu nie ma potrzeby tworzenia papierowych kartotek i dzienników, co prowadzi do zmniejszenia kosztów poniesionych na przechowywanie danych.

Możliwość powtórzenia całej partii lub automatycznego przypisania konkretnej próbki do kolejnej partii – a to wszystko jednym kliknięciem myszki.

Pozwala użytkownikom szybko i łatwo powtarzać badania, dzięki czemu unikają opóźnień i niegospodarności jakie mogą wystąpić w przypadku korzystania z ręcznych metod. Zapewnia optymalny czas realizacji, zwiększając tym samym zadowolenie klienta.

Możliwość powiązania kontroli z daną próbką lub partią.

Dokładna dokumentacja kontrolna i łatwo dostępna z możliwością grupowania: dla pacjenta lub dla partii próbek oraz możliwością powiązania z daną próbką w sposób elektroniczny dla ewentualnej weryfikacji. Użytkownicy nie muszą już przeszukiwać papierowych kartotek, aby znaleźć właściwe informacje potrzebne np. w procesie kontroli jakości.

Automatyczne przeliczanie mieszanek z automatycznym ujmowaniem zużytej objętości z rejestru.

Redukcja ręcznych obliczeń i kontroli rejestru prowadzi do ograniczenia błędnych obliczeń oraz pozwala na efektywne zarządzanie zapasami.

Ostrzeżenia i powiadomienia wysyłane zgodnie z wprowadzonymi regułami opartymi na parametrach takich jak: nazwa klienta, dane pacjenta, rodzaj badania, czy wyniki badań.

Ograniczenie pisemnej i telefonicznej komunikacji z jednoczesnym zapewnieniem terminowego i rzetelnego dostarczania specjalnych instrukcji oraz informacji o znaczeniu kluczowym.

Automatyczna kontynuacja procesu badania prowadzona we wszystkich modułach, oparta na zasadach zdefiniowanych przez użytkownika.

Eliminuje błędy jakie pojawiają się przy ręcznym dopisywaniu kolejnych badań, a także znacznie obniża czas realizacji takich badań.

Pozostałe Moduły Pakietu Systemów Genetycznych:

SoftCytogenetics

System typu LIS przeznaczony do obsługi laboratoriów cytogenetycznych. Ułatwia procesy przygotowywania próbek i kultur, wykonywania badań czy szybkiego generowania wyników.

SoftFlowCytometry

Laboratoryjny system informatyczny skierowany do placówek wykonujących badania diagnostyczne z użyciem cytometrii przepływowej, obsługujący standard danych FCS i ułatwiający szybkie wydawanie wyników.

SoftBioChemistry

System skierowany do placówek wykonujących analizy biochemiczne, przeznaczony dla laboratoriów diagnostycznych i referencyjnych. Możliwość integracji z współistniejącymi systemami szpitalnymi i laboratoryjnymi.

SoftPathDX

Specjalistyczny system laboratoryjny skierowany do laboratoriów patomorfologicznych i histopatologicznych. Wzbogacony o rozszerzenia wspierające cyfrową patologię oraz telemedycynę.

SoftHLA

System typu LIS przeznaczony do obsługi laboratoriów immunogenetycznych, pozwalający na obsługę badań związanych z typowaniem tkankowym. Zintegrowany ze stosowanymi algorytmami doboru dawców i biorców.

Pozostałe nasze produkty:

LIMS

System zarządzania pracą w laboratoriach o różnym profilu, zarówno medycznych, środowiskowych, jak i przemysłowych. Wspomaga procesy testowania i opracowywania próbek, monitorowania magazynu, inwentarza i aparatury.

Biobank

System zarządzania repozytoriami próbek, umożliwia nadzór nad przechowywaniem i dystrybucją materiałów biologicznych. Przeznaczony zarówno do biobanków naukowych jak i komercyjnych.

QMS

Oprogramowanie skierowane do organizacji posiadających wdrożony system zarządzania jakością. Ułatwia nadzór nad dokumentacją, obsługę działań naprawczych i korygujących (CAPA), monitorowanie szkoleń czy przeprowadzania audytów.

NGS Console

System przetwarzania danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Dedykowany do laboratoriów naukowych oraz diagnostycznych.

SoftGenePortal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Radiology ISS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pharmacy ISS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SoftPath

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Data Portal

Platforma przeznaczona do przechowywania, publikowania i udostępniania dużych zbiorów danych. Zintegrowana z innymi aplikacjami ułatwia przesyłanie i dystrybucję danych.