Jesteś tutaj:

SoftMolecular

SoftMolecular pozwala patologom, genetykom oraz specjalistom medycyny sądowej na zdobywanie, przetwarzanie i analizowanie danych uzyskanych dzięki badaniom molekularnym, w celu wypracowania właściwych diagnoz i raportów. Jest to wydajne, intuicyjne i przyjazne narzędzie pomocne w diagnostyce genetycznej, które umożliwia użytkownikowi usprawnienie toku pracy, współdziałanie ze zautomatyzowanymi instrumentami, wgląd w dokumentację indywidualnego pacjenta i historię choroby w rodzinie a także kontrolę przechowywanych próbek i wgląd do rejestru odczynników.
SoftMolecular wspomaga użytkowników na wszystkich etapach procesu badania genetycznego. Intuicyjny tok działania pozwala na przeprowadzenie analizy przypadku medycznego począwszy od oznaczenia DNA/RNA, powielenia (DNA), poprzez detekcję, aż do analizy i postawienia diagnozy. Rzetelne i wielorakie funkcje raportowania pozwalają użytkownikom na tworzenie dokładnych i przejrzystych analiz oraz ułatwiają zrozumienie i interpretację wyników skomplikowanych badań. Dodatkowo, funkcje te pozwalają użytkownikom śledzić realizację i zakończenie poszczególnych badań, zarówno bieżących jak i zaplanowanych, oraz wspomagają codzienną pracę managerów i technologów dzięki informacjom o obciążeniu pracą na poszczególnych odcinkach.

Funkcje: Zalety:

Załączniki graficzne do każdej próbki lub do akrusza.

Wszelkie informacje dotyczące pacjentów i badań są łatwo dostępne w systemie. Dzięki temu nie ma potrzeby tworzenia papierowych kartotek i dzienników, co prowadzi do zmniejszenia kosztów poniesionych na przechowywanie danych.

Możliwość powtórzenia całej partii lub automatycznego przypisania konkretnej próbki do kolejnej partii – a to wszystko jednym kliknięciem myszki.

Pozwala użytkownikom szybko i łatwo powtarzać badania, dzięki czemu unikają opóźnień i niegospodarności jakie mogą wystąpić w przypadku korzystania z ręcznych metod. Zapewnia optymalny czas realizacji, zwiększając tym samym zadowolenie klienta.

Możliwość powiązania kontroli z daną próbką lub partią.

Dokładna dokumentacja kontrolna i łatwo dostępna z możliwością grupowania: dla pacjenta lub dla partii próbek oraz możliwością powiązania z daną próbką w sposób elektroniczny dla ewentualnej weryfikacji. Użytkownicy nie muszą już przeszukiwać papierowych kartotek, aby znaleźć właściwe informacje potrzebne np. w procesie kontroli jakości.

Automatyczne przeliczanie mieszanek z automatycznym ujmowaniem zużytej objętości z rejestru.

Redukcja ręcznych obliczeń i kontroli rejestru prowadzi do ograniczenia błędnych obliczeń oraz pozwala na efektywne zarządzanie zapasami.

Ostrzeżenia i powiadomienia wysyłane zgodnie z wprowadzonymi regułami opartymi na parametrach takich jak: nazwa klienta, dane pacjenta, rodzaj badania, czy wyniki badań.

Ograniczenie pisemnej i telefonicznej komunikacji z jednoczesnym zapewnieniem terminowego i rzetelnego dostarczania specjalnych instrukcji oraz informacji o znaczeniu kluczowym.

Automatyczna kontynuacja procesu badania prowadzona we wszystkich modułach, oparta na zasadach zdefiniowanych przez użytkownika.

Eliminuje błędy jakie pojawiają się przy ręcznym dopisywaniu kolejnych badań, a także znacznie obniża czas realizacji takich badań.

Pozostałe Moduły Pakietu Systemów Genetycznych:

SoftCytogenetics

System typu LIS przeznaczony do obsługi laboratoriów cytogenetycznych. Ułatwia procesy przygotowywania próbek i kultur, wykonywania badań czy szybkiego generowania wyników.

SoftFlowCytometry

Laboratoryjny system informatyczny skierowany do placówek wykonujących badania diagnostyczne z użyciem cytometrii przepływowej, obsługujący standard danych FCS i ułatwiający szybkie wydawanie wyników.

SoftBioChemistry

System skierowany do placówek wykonujących analizy biochemiczne, przeznaczony dla laboratoriów diagnostycznych i referencyjnych. Możliwość integracji z współistniejącymi systemami szpitalnymi i laboratoryjnymi.

SoftPathDX

Specjalistyczny system laboratoryjny skierowany do laboratoriów patomorfologicznych i histopatologicznych. Wzbogacony o rozszerzenia wspierające cyfrową patologię oraz telemedycynę.

SoftHLA

System typu LIS przeznaczony do obsługi laboratoriów immunogenetycznych, pozwalający na obsługę badań związanych z typowaniem tkankowym. Zintegrowany ze stosowanymi algorytmami doboru dawców i biorców.

Pozostałe nasze produkty:

LIMS

System zarządzania pracą w laboratoriach o różnym profilu, zarówno medycznych, środowiskowych, jak i przemysłowych. Wspomaga procesy testowania i opracowywania próbek, monitorowania magazynu, inwentarza i aparatury.

Biobank

System zarządzania repozytoriami próbek, umożliwia nadzór nad przechowywaniem i dystrybucją materiałów biologicznych. Przeznaczony zarówno do biobanków naukowych jak i komercyjnych.

QMS

Oprogramowanie skierowane do organizacji posiadających wdrożony system zarządzania jakością. Ułatwia nadzór nad dokumentacją, obsługę działań naprawczych i korygujących (CAPA), monitorowanie szkoleń czy przeprowadzania audytów.

NGS Console

System przetwarzania danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Dedykowany do laboratoriów naukowych oraz diagnostycznych.

Genetics ISS

Genetics Information System Suite - pakiet oprogramowania zawierający rozwiązania dla cytogenetyki, biologii molekularnej, immunogenetyki, cytometrii przepływowej, biochemii i patologii skierowany do placówek o rozbudowanym profilu diagnostycznym. Możliwość integracji z systemem szpitalnym.

SoftGenePortal

Platforma umożliwiająca składanie zleceń na badania oraz dostęp do wyników i raportów w formie online zarówno przez laboratoria, jak i bezpośrednio przez pacjentów czy lekarzy.

SoftPath

Specjalistyczny system laboratoryjny skierowany do laboratoriów patomorfologicznych i histopatologicznych.

Data Portal

Platforma przeznaczona do przechowywania, publikowania i udostępniania dużych zbiorów danych. Zintegrowana z innymi aplikacjami ułatwia przesyłanie i dystrybucję danych.

WebDMI

To nowoczesne oprogramowanie do zarządzania przepływem danych między systemami LIS, a instrumentami medycznymi oraz oprogramowaniem wspierającym analizę wyników pacjenta.