Jesteś tutaj:

SoftBiochemistry

SoftBiochemistry to system informatyczny mający na celu porządkowanie i przetwarzanie wielu form danych w przejrzyste, dostosowane do własnych potrzeb klienta raporty, które mogą być przesyłane do innych systemów informatycznych wykorzystywanych w danej jednostce i są z nimi kompatybilne . Oferując rozwiązania , które są w stanie sprostać wyzwaniom jakie stawiają dynamiczne środowiska szpitalne i laboratoryjne, system SoftBiochemistry jest oparty na określonej przez użytkownika organizacji pracy, co zapewnia jego wszechstronność i możliwość dostosowania do aktualnych potrzeb.

Wyjątkowe funkcje pozwalające oszczędzić czas oraz zredukować błędy jakie występują przy ręcznym wprowadzaniu danych, zwiększają także wydajność pracy, poprawiają komunikację , terminowość i jakość opieki nad pacjentem.

Pełna integracja z systemami laboratoryjnymi zapewnia nieprzerwany przepływ informacji w całym przedsiębiorstwie – kluczowy aspekt dla poprawy wyników pacjentów. SoftBiochemistry łatwo integruje się z istniejącymi systemami HIS oraz LIS, jak również z różnego rodaju systemami obsługi klienta czy rachunkowości.

Funkcje: Zalety:

Rozbudowana integracja poprzez SoftSystem’s SoftDMI middleware.

Pozwala na zautomatyzowanie laboratoriów dzięki czemu zmniejsza czas realizacji badań.

Grupowe raportowanie wyników badań dzięki automatycznej weryfikacji, strukturze opartej na uprzednio zdefiniowanych regułach oraz wdrożonej logice.

Umożliwia użytkownikom tworzenie elastycznych reguł formułowania wyników dla poszczególnych badań, co pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji.

Kontrola jakości w czasie rzeczywistym / integracja z SoftTotalQC.

Pozwala na przeprowadzenie na jednym stanowisku pracy badania próbki materiału pacjenta równocześnie z badaniem próbki kontrolnej przy jednoczesnym dokumentowaniu i sprawdzaniu wyników kontroli.

Rozbudowana opcja raportowania.

Te raporty pozwalają na wychwycenie i zgromadzenie różnorodnych informacji dotyczących działań w całej aplikacji. Tworzenie i analizowanie raportów jest oparte na projektach stworzonych przez użytkownika i na podstawie wybranych przez niego parametrów.

Łatwe do konfigurowania protokoły badań oraz przystosowalne arkusze robocze.

Pomaga dokładnie i wydajnie przetwarzać dane.

Użyteczne funkcje, w tym standardowe sformułowania, kodowanie kreskowe, uwagi pacjentów oraz kontrola jakości, jak i inne zautomatyzowane i oszczędzające czas funkcje.

Te funkcje pomagają użytkownikom na zwiększenie wydajności pracy i zapobiegają przestojom czy opóźnieniom.

Automatyczna kontynuacja procesu badania prowadzona we wszystkich modułach, oparta na zasadach zdefiniowanych przez użytkownika.

Eliminuje błędy jakie pojawiają się przy ręcznym dopisywaniu kolejnych badań, a także znaczenie obniża czas realizacji takich badań.

Wybór zakresów raportowanych wyników oraz konfigurowalnych tabel wyników w raportach.

Bardziej czytelne i przejrzyste raporty.

Kontrola jakości odczynników.

Możliwość elektronicznej kontroli ilości i jakości odczynników.

Pozostałe Moduły Pakietu Systemów Genetycznych:

SoftMolecular

System do kompleksowego zarządzania laboratoriami wykorzystującymi techniki biologii molekularnej, wspomagający obsługę badań, interpretację i raportowanie wyników badań genetycznych.

SoftCytogenetics

System typu LIS przeznaczony do obsługi laboratoriów cytogenetycznych. Ułatwia procesy przygotowywania próbek i kultur, wykonywania badań czy szybkiego generowania wyników.

SoftFlowCytometry

Laboratoryjny system informatyczny skierowany do placówek wykonujących badania diagnostyczne z użyciem cytometrii przepływowej, obsługujący standard danych FCS i ułatwiający szybkie wydawanie wyników.

SoftPathDX

Specjalistyczny system laboratoryjny skierowany do laboratoriów patomorfologicznych i histopatologicznych. Wzbogacony o rozszerzenia wspierające cyfrową patologię oraz telemedycynę.

SoftHLA

System typu LIS przeznaczony do obsługi laboratoriów immunogenetycznych, pozwalający na obsługę badań związanych z typowaniem tkankowym. Zintegrowany ze stosowanymi algorytmami doboru dawców i biorców.

Pozostałe nasze produkty:

LIMS

System zarządzania pracą w laboratoriach o różnym profilu, zarówno medycznych, środowiskowych, jak i przemysłowych. Wspomaga procesy testowania i opracowywania próbek, monitorowania magazynu, inwentarza i aparatury.

Biobank

System zarządzania repozytoriami próbek, umożliwia nadzór nad przechowywaniem i dystrybucją materiałów biologicznych. Przeznaczony zarówno do biobanków naukowych jak i komercyjnych.

QMS

Oprogramowanie skierowane do organizacji posiadających wdrożony system zarządzania jakością. Ułatwia nadzór nad dokumentacją, obsługę działań naprawczych i korygujących (CAPA), monitorowanie szkoleń czy przeprowadzania audytów.

NGS Console

System przetwarzania danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Dedykowany do laboratoriów naukowych oraz diagnostycznych.

Genetics ISS

Genetics Information System Suite - pakiet oprogramowania zawierający rozwiązania dla cytogenetyki, biologii molekularnej, immunogenetyki, cytometrii przepływowej, biochemii i patologii skierowany do placówek o rozbudowanym profilu diagnostycznym. Możliwość integracji z systemem szpitalnym.

SoftGenePortal

Platforma umożliwiająca składanie zleceń na badania oraz dostęp do wyników i raportów w formie online zarówno przez laboratoria, jak i bezpośrednio przez pacjentów czy lekarzy.

SoftPath

Specjalistyczny system laboratoryjny skierowany do laboratoriów patomorfologicznych i histopatologicznych.

Data Portal

Platforma przeznaczona do przechowywania, publikowania i udostępniania dużych zbiorów danych. Zintegrowana z innymi aplikacjami ułatwia przesyłanie i dystrybucję danych.

WebDMI

To nowoczesne oprogramowanie do zarządzania przepływem danych między systemami LIS, a instrumentami medycznymi oraz oprogramowaniem wspierającym analizę wyników pacjenta.