You are here:

SoftBiochemistry

SoftBiochemistry to system informatyczny mający na celu porządkowanie i przetwarzanie wielu form danych w przejrzyste, dostosowane do własnych potrzeb klienta raporty, które mogą być przesyłane do innych systemów informatycznych wykorzystywanych w danej jednostce i są z nimi kompatybilne . Oferując rozwiązania , które są w stanie sprostać wyzwaniom jakie stawiają dynamiczne środowiska szpitalne i laboratoryjne, system SoftBiochemistry jest oparty na określonej przez użytkownika organizacji pracy, co zapewnia jego wszechstronność i możliwość dostosowania do aktualnych potrzeb.

Wyjątkowe funkcje pozwalające oszczędzić czas oraz zredukować błędy jakie występują przy ręcznym wprowadzaniu danych, zwiększają także wydajność pracy, poprawiają komunikację , terminowość i jakość opieki nad pacjentem.

Pełna integracja z systemami laboratoryjnymi zapewnia nieprzerwany przepływ informacji w całym przedsiębiorstwie – kluczowy aspekt dla poprawy wyników pacjentów. SoftBiochemistry łatwo integruje się z istniejącymi systemami HIS oraz LIS, jak również z różnego rodaju systemami obsługi klienta czy rachunkowości.

Funkcje: Zalety:

Rozbudowana integracja poprzez SoftSystem’s SoftDMI middleware.

Pozwala na zautomatyzowanie laboratoriów dzięki czemu zmniejsza czas realizacji badań.

Grupowe raportowanie wyników badań dzięki automatycznej weryfikacji, strukturze opartej na uprzednio zdefiniowanych regułach oraz wdrożonej logice.

Umożliwia użytkownikom tworzenie elastycznych reguł formułowania wyników dla poszczególnych badań, co pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji.

Kontrola jakości w czasie rzeczywistym / integracja z SoftTotalQC.

Pozwala na przeprowadzenie na jednym stanowisku pracy badania próbki materiału pacjenta równocześnie z badaniem próbki kontrolnej przy jednoczesnym dokumentowaniu i sprawdzaniu wyników kontroli.

Rozbudowana opcja raportowania.

Te raporty pozwalają na wychwycenie i zgromadzenie różnorodnych informacji dotyczących działań w całej aplikacji. Tworzenie i analizowanie raportów jest oparte na projektach stworzonych przez użytkownika i na podstawie wybranych przez niego parametrów.

Łatwe do konfigurowania protokoły badań oraz przystosowalne arkusze robocze.

Pomaga dokładnie i wydajnie przetwarzać dane.

Użyteczne funkcje, w tym standardowe sformułowania, kodowanie kreskowe, uwagi pacjentów oraz kontrola jakości, jak i inne zautomatyzowane i oszczędzające czas funkcje.

Te funkcje pomagają użytkownikom na zwiększenie wydajności pracy i zapobiegają przestojom czy opóźnieniom.

Automatyczna kontynuacja procesu badania prowadzona we wszystkich modułach, oparta na zasadach zdefiniowanych przez użytkownika.

Eliminuje błędy jakie pojawiają się przy ręcznym dopisywaniu kolejnych badań, a także znaczenie obniża czas realizacji takich badań.

Wybór zakresów raportowanych wyników oraz konfigurowalnych tabel wyników w raportach.

Bardziej czytelne i przejrzyste raporty.

Kontrola jakości odczynników.

Możliwość elektronicznej kontroli ilości i jakości odczynników.

Genetics information systems suite modules:

SoftMolecular

A system for comprehensive management of laboratories using molecular biology techniques, supporting the handling of research, interpretation and reporting genetic test results.

SoftCytogenetics

LIS-type system designed to support cytogenetic laboratories. It facilitates the processes of preparing samples and cultures, performing tests or generating quick results.

SoftFlowCytometry

A laboratory information system aimed at facilities performing diagnostic tests with the use of flow cytometry, supporting the FCS data standard and facilitating the rapid issuance of results.

SoftPathDX

A specialized laboratory system dedicated to pathomorphological and histopathological laboratories. Enriched with extensions supporting digital pathology and telemedicine.

SoftHLA

LIS-type system designed to support immunogenetic laboratories, enabling to handle tests related to tissue typing. Integrated with the applied algorithms for selecting donors and recipients.

Our products

LIMS

Work management system in laboratories of various profiles: medical, environmental and industrial. It supports the processes of testing and developing samples, monitoring the warehouse, inventory and apparatus.

Biobank

Sample repository management system, enables supervision over the storage and distribution of biological materials. Intended for both scientific and commercial biobanks.

QMS

Software aimed at organizations with an implemented quality management system. It facilitates the supervision of documentation, handling corrective and preventive actions (CAPA), monitoring trainings or conducting audits.

NGS Console

Next Generation Sequencing (NGS) data processing system. Dedicated to scientific and diagnostic laboratories.

Genetics ISS

A software package containing solutions for cytogenetics, molecular biology, immunogenetics, flow cytometry, biochemistry and pathology, aimed at facilities with an extensive diagnostic profile. Possibility of integration with the hospital system and access via the Internet.

SoftGenePortal

A platform that allows to place orders for tests and access results and reports online, both by laboratories and directly by patients or doctors.

SoftPath

A specialized laboratory system dedicated to pathomorphological and histopathological laboratories.

Data Portal

A platform designed for storing, posting and sharing big data sets. Integrated with other applications, it facilitates transfer and distribution of data.

WebDMI

Is a modern software for managing the flow of data between LIS systems and medical instruments as well as software supporting the analysis of patient results.