You are here:

SoftPathDx

SoftPathDx provides reliable data capture as well as a highly customizable and client configurable reporting and workflow structure for both anatomic pathology and cytology.

A diverse imaging and reporting system allows a personalized setup. Seamless integration with SoftSystem’s Genetics Information Systems Suite applications provides easy reflex ordering of tests in the sister applications, such as reflex HPV tests to SoftMolecular or chromosome analysis in SoftCytogenetics, with final reporting in the Pathology Report.

SoftPathDx also enables users to share specimens between other labs such as biochemistry, flow cytometry, cytogenetics, and molecular. This allows for integrated resulting and the ability to track specimens throughout multiple labs. SoftPathDx also enables users to optimize workflow by focusing on site-specific protocols and rules to assist the technologists and pathologists in decreasing turnaround times and managing patient data.

Feature: Benefit:

Auto reflex testing across technologies based on client-defined rules

Eliminates manual errors inherent in manual reflex ordering and reduces turnaround time of reflex tests.

Direct interfacing to staining machines

Provides users quick access to stainer status viewable in the system as well as documentation of staining runs for quality control trending

Detailed specimen tracking, including remaining material information and detailed specimen tracking for shared specimens between labs.

Reduces risk of misplaced or lost samples and supports reflex and add-on decisions based on remaining material knowledge.

SoftPathDx’s test-specific reporting capability allows multiple reports and results per patient and pathologist.

This feature simplifies the complexities of diagnostic pathology by consolidating test results from various sources into a single patient’s clinical history file. Access to a consolidated patient file throughout the life of the patient streamlines historical test results and report comparisons leading to more accurate and comprehensive reporting. This also enhances efficiency, thus increasing the quality of patient care through a faster diagnosis.

Flexible reporting with templates that can include text, complex data, and images. Reports can use canned messages and synoptic text with or without reporting rules as well as the ability to free-text within the report.

Supports the client in providing accurate, easy-to-read and reference reports in an efficient manner.

Customizable sample processing and workflows with specimen/test-specific action-driven protocols.

Customizable sample processing allows specimen and test-specific driven protocols to facilitate ordering and accessioning as well as processing workflows.

Easy-to-use imaging system

Imaging is accessible via SoftSystem’s SoftMedia image management system, which enables users to add multiple images with defined attributes and categories. SoftMedia enables clinical personnel to attach stored documents or images to specific orders and other patient records, which eliminates the need for bulky paper files while providing a single source for all related patient information. The imaging system can also be used for consult samples (blocks or slides) to document materials received.

Thorough audit trail capture of every user.

Provides for easy case assignment allowing managers to match individual and group expertise, thus providing for maximum productivity resulting in greater accomplishment with fewer FTEs.

Pozostałe Moduły Pakietu Systemów Genetycznych:​

SoftMolecular

System do kompleksowego zarządzania laboratoriami wykorzystującymi techniki biologii molekularnej, wspomagający obsługę badań, interpretację i raportowanie wyników badań genetycznych.

SoftCytogenetics

System typu LIS przeznaczony do obsługi laboratoriów cytogenetycznych. Ułatwia procesy przygotowywania próbek i kultur, wykonywania badań czy szybkiego generowania wyników.

SoftFlowCytometry

Laboratoryjny system informatyczny skierowany do placówek wykonujących badania diagnostyczne z użyciem cytometrii przepływowej, obsługujący standard danych FCS i ułatwiający szybkie wydawanie wyników.

SoftBioChemistry

System skierowany do placówek wykonujących analizy biochemiczne, przeznaczony dla laboratoriów diagnostycznych i referencyjnych. Możliwość integracji z współistniejącymi systemami szpitalnymi i laboratoryjnymi.

SoftHLA

System typu LIS przeznaczony do obsługi laboratoriów immunogenetycznych, pozwalający na obsługę badań związanych z typowaniem tkankowym. Zintegrowany ze stosowanymi algorytmami doboru dawców i biorców.

Pozostałe nasze produkty

LIMS

System zarządzania pracą w laboratoriach o różnym profilu, zarówno medycznych, środowiskowych, jak i przemysłowych. Wspomaga procesy testowania i opracowywania próbek, monitorowania magazynu, inwentarza i aparatury.

Biobank

System zarządzania repozytoriami próbek, umożliwia nadzór nad przechowywaniem i dystrybucją materiałów biologicznych. Przeznaczony zarówno do biobanków naukowych jak i komercyjnych.

QMS

Oprogramowanie skierowane do organizacji posiadających wdrożony system zarządzania jakością. Ułatwia nadzór nad dokumentacją, obsługę działań naprawczych i korygujących (CAPA), monitorowanie szkoleń czy przeprowadzania audytów.

NGS Console

System przetwarzania danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Dedykowany do laboratoriów naukowych oraz diagnostycznych.

Genetics ISS

Genetics Information System Suite - pakiet oprogramowania zawierający rozwiązania dla cytogenetyki, biologii molekularnej, immunogenetyki, cytometrii przepływowej, biochemii i patologii skierowany do placówek o rozbudowanym profilu diagnostycznym. Możliwość integracji z systemem szpitalnym i dostęp przez Internet.

SoftGenePortal

Platforma umożliwiająca składanie zleceń na badania oraz dostęp do wyników i raportów w formie online zarówno przez laboratoria, jak i bezpośrednio przez pacjentów czy lekarzy.

SoftPath

Specjalistyczny system laboratoryjny skierowany do laboratoriów patomorfologicznych i histopatologicznych.

Data Portal

Platforma przeznaczona do przechowywania, publikowania i udostępniania dużych zbiorów danych. Zintegrowana z innymi aplikacjami ułatwia przesyłanie i dystrybucję danych.