Jesteś tutaj:

SoftFlowCytometry

SoftFlowCytometry – elastyczne rozwiązanie dla zarządzania danymi w diagnostycznym laboratorium genetycznym – pozwala patologom i technologom medycznym efektywnie analizować wielorakie parametry uzyskane dzięki oprogramowaniu do analizy metodą cytometrii przepływowej (flow cytometry), w tym importowane histogramy, wykresy punktowe oraz dane z niestandardowych paneli pozyskane z technik analizy cytometrii przepływowej. Efektem tego jest lepsze zaplanowanie toku badań, zarządzanie zadaniami oraz raportowanie wyników.

SoftFlowCytometry może być łatwo połączona z praktycznie każdym instrumentem cytometrii przepływowej czy platformą do analizy danych, co pozwala na przetwarzanie ogromnych ilości informacji. Interfejs obsługując działania laboratorium pozwala uniknąć ryzyka popełnienia błędów zdarzających się przy ręcznym wprowadzaniu danych.

Funkcje: Korzyści:

Regulowane panele

Użytkownicy mogą dostosowywać swoje panele według indywidualnych potrzeb. Dodawanie lub usuwanie markerów czy probówek pozwala na uzyskanie optymalnej analizy dla każdej próbki materiału i – docelowo - pacjenta.

Rozliczenia finansowe na podstawie rodzaju antygenów

Zapewnia większą dokładność rozliczeń

Konfigurowalne tabele wyników

Pozwala użytkownikom na tworzenie przejrzystych raportów

Szybkie i łatwe porównywanie wcześniejszych wyników badań pacjentów, w tym zdjęć, wykresów, danych i raportów.

Sprawny dostęp do szczegółowej historii wyników pacjenta pomaga zmniejszyć czas realizacji zadań (TAT) w procesie raportowania i zwiększa poprawność diagnozowania chłoniaka i białaczki u pacjentów.

Konfigurowalne procedury przetwarzania próbek materiału, listy zadań oraz prezentacje danych.

Pozwala użytkownikom elastycznie dostosowywać działania zgodnie ze zmieniającymi się protokołami i rozwijającymi się technikami badań.

Manger’s dashbord dla potrzeb rozdzielania i nadzorowania pracy w całej jednostce

Funkcjonalność SoftFlowCytometry’s My Orders zapewnia użytkownikowi bezpieczną i dostosowaną do indywidualnych potrzeb możliwość analizowania wyników i opiniowania analiz.

Automatyczna kontynuacja procesu badania prowadzona we wszystkich modułach, oparta na zasadach zdefiniowanych przez użytkownika

Eliminuje błędy jakie pojawiają się przy ręcznym dopisywaniu kolejnych badań, a także znaczenie obniża czas realizacji takich badań

Łatwe i szybkie wyszukiwanie informacji przy użyciu standardowych i konfigurowalnych funkcji raportowania

Umożliwia tworzenie raportów z czynności bieżących i ich efektywności, które są pomocne w zarządzaniu laboratorium, a także w analizie danych pacjenta i wyników badań, co wykorzystywane jest w ocenie tendencji przypadków w klinicznych i w publikacjach.

Pozostałe Moduły Pakietu Systemów Genetycznych:

SoftMolecular

System do kompleksowego zarządzania laboratoriami wykorzystującymi techniki biologii molekularnej, wspomagający obsługę badań, interpretację i raportowanie wyników badań genetycznych.

SoftCytogenetics

System typu LIS przeznaczony do obsługi laboratoriów cytogenetycznych. Ułatwia procesy przygotowywania próbek i kultur, wykonywania badań czy szybkiego generowania wyników.

SoftBioChemistry

System skierowany do placówek wykonujących analizy biochemiczne, przeznaczony dla laboratoriów diagnostycznych i referencyjnych. Możliwość integracji z współistniejącymi systemami szpitalnymi i laboratoryjnymi.

SoftPathDX

Specjalistyczny system laboratoryjny skierowany do laboratoriów patomorfologicznych i histopatologicznych. Wzbogacony o rozszerzenia wspierające cyfrową patologię oraz telemedycynę.

SoftHLA

System typu LIS przeznaczony do obsługi laboratoriów immunogenetycznych, pozwalający na obsługę badań związanych z typowaniem tkankowym. Zintegrowany ze stosowanymi algorytmami doboru dawców i biorców.

Pozostałe nasze produkty:

LIMS

System zarządzania pracą w laboratoriach o różnym profilu, zarówno medycznych, środowiskowych, jak i przemysłowych. Wspomaga procesy testowania i opracowywania próbek, monitorowania magazynu, inwentarza i aparatury.

Biobank

System zarządzania repozytoriami próbek, umożliwia nadzór nad przechowywaniem i dystrybucją materiałów biologicznych. Przeznaczony zarówno do biobanków naukowych jak i komercyjnych.

QMS

Oprogramowanie skierowane do organizacji posiadających wdrożony system zarządzania jakością. Ułatwia nadzór nad dokumentacją, obsługę działań naprawczych i korygujących (CAPA), monitorowanie szkoleń czy przeprowadzania audytów.

NGS Console

System przetwarzania danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Dedykowany do laboratoriów naukowych oraz diagnostycznych.

Genetics ISS

Genetics Information System Suite - pakiet oprogramowania zawierający rozwiązania dla cytogenetyki, biologii molekularnej, immunogenetyki, cytometrii przepływowej, biochemii i patologii skierowany do placówek o rozbudowanym profilu diagnostycznym. Możliwość integracji z systemem szpitalnym.

SoftGenePortal

Platforma umożliwiająca składanie zleceń na badania oraz dostęp do wyników i raportów w formie online zarówno przez laboratoria, jak i bezpośrednio przez pacjentów czy lekarzy.

SoftPath

Specjalistyczny system laboratoryjny skierowany do laboratoriów patomorfologicznych i histopatologicznych.

Data Portal

Platforma przeznaczona do przechowywania, publikowania i udostępniania dużych zbiorów danych. Zintegrowana z innymi aplikacjami ułatwia przesyłanie i dystrybucję danych.

WebDMI

To nowoczesne oprogramowanie do zarządzania przepływem danych między systemami LIS, a instrumentami medycznymi oraz oprogramowaniem wspierającym analizę wyników pacjenta.