SoftFlowCytometry

SoftFlowCytometry

SoftFlowCytometry - elastyczne rozwiązanie dla zarządzania danymi w diagnostycznym laboratorium genetycznym – pozwala patologom i technologom medycznym efektywnie analizować wielorakie parametry uzyskane dzięki oprogramowaniu do analizy metodą cytometrii przepływowej (flow cytometry), w tym importowane histogramy, wykresy punktowe oraz dane z niestandardowych paneli pozyskane z technik analizy cytometrii przepływowej. Efektem tego jest lepsze zaplanowanie toku badań, zarządzanie zadaniami oraz raportowanie wyników.

SoftFlowCytometry może być łatwo połączona z praktycznie każdym instrumentem cytometrii przepływowej czy platformą do analizy danych, co pozwala na przetwarzanie ogromnych ilości informacji. Interfejs obsługując działania laboratorium pozwala uniknąć ryzyka popełnienia błędów zdarzających się przy ręcznym wprowadzaniu danych.

Funkcje: Korzyści:

Regulowane panele

Użytkownicy mogą dostosowywać swoje panele według indywidualnych potrzeb. Dodawanie lub usuwanie markerów czy probówek pozwala na uzyskanie optymalnej analizy dla każdej próbki materiału i – docelowo - pacjenta.

Rozliczenia finansowe na podstawie rodzaju antygenów

Zapewnia większą dokładność rozliczeń

Konfigurowalne tabele wyników

Pozwala użytkownikom na tworzenie przejrzystych raportów

Szybkie i łatwe porównywanie wcześniejszych wyników badań pacjentów, w tym zdjęć, wykresów, danych i raportów.

Sprawny dostęp do szczegółowej historii wyników pacjenta pomaga zmniejszyć czas realizacji zadań (TAT) w procesie raportowania i zwiększa poprawność diagnozowania chłoniaka i białaczki u pacjentów.

Konfigurowalne procedury przetwarzania próbek materiału, listy zadań oraz prezentacje danych.

Pozwala użytkownikom elastycznie dostosowywać działania zgodnie ze zmieniającymi się protokołami i rozwijającymi się technikami badań.

Manger’s dashbord dla potrzeb rozdzielania i nadzorowania pracy w całej jednostce

Funkcjonalność SoftFlowCytometry’s My Orders zapewnia użytkownikowi bezpieczną i dostosowaną do indywidualnych potrzeb możliwość analizowania wyników i opiniowania analiz.

Automatyczna kontynuacja procesu badania prowadzona we wszystkich modułach, oparta na zasadach zdefiniowanych przez użytkownika

Eliminuje błędy jakie pojawiają się przy ręcznym dopisywaniu kolejnych badań, a także znaczenie obniża czas realizacji takich badań

Łatwe i szybkie wyszukiwanie informacji przy użyciu standardowych i konfigurowalnych funkcji raportowania

Umożliwia tworzenie raportów z czynności bieżących i ich efektywności, które są pomocne w zarządzaniu laboratorium, a także w analizie danych pacjenta i wyników badań, co wykorzystywane jest w ocenie tendencji przypadków w klinicznych i w publikacjach.