Budynek Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT

Centrum Badawczo Rozwojowe Medycznych Technologii ICT

Zakończył się etap budowy Centrum Badawczo Rozwojowego realizowanego w ramach projektu „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie: 2.1. Wsparcie Inwestycji w Infrastrukturę B+R Przedsiębiorstw. Prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie 2018 roku i trwały 18 miesięcy. Budynek jest wyposażony w laboratoria do prowadzenia badań nad innowacyjnymi rozwiązaniami informatycznymi dla medycyny. Na agendzie badawczej znajduje się lista projektów, które w najbliższych latach wejdą do oferty produktowej Spółki. Centrum Badawczo Rozwojowe znacząco pomoże w realizacji tych celów.

Poza podstawowym zakresem naszej działalności, czyli rozbudową rozwiązań dotyczących procesów laboratoryjnych, w ostatnim czasie wprowadzamy też zaawansowane techniki analizy danych medycznych, które są wspomagane inteligencją obliczeniową i takie badania będziemy też prowadzić w nowopowstałym Centrum Badawczym. Z pewnością możemy się pochwalić planami realizacji projektów badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem spektralnego cytometru przepływowego. Takich urządzeń w Europie jest zaledwie kilka i od początku przyszłego roku, przy współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Rzeszowskiego, będziemy prowadzić pracę nad opracowaniem nowych rozwiązań w zakresie immunologii. W kontekście obecnej sytuacji z wirusem COVID-19 kierunek wydaje się być bardzo ważny, a urządzenie, które zakupiliśmy daje niespotykane dotychczas możliwości.

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem, nad którym aktywnie pracujemy, jest system do obsługi diagnostyki w patologii, opartej całkowicie na zdjęciach cyfrowych. System będzie współpracował ze skanerami slajdów od różnych dostawców i pozwalał na diagnostykę histopatologiczną i cytopatologiczną z wykorzystaniem obrazów zeskanowanych slajdów na monitorze komputera. Dzięki temu będzie możliwa zdalna diagnostyka oraz zdalne konsultacje, które stają się palącym problemem w dzisiejszych czasach. Ciągłym wyzwaniem pozostaje obsługa różnorodnych urządzeń diagnostycznych, które są podłączane bezpośrednio do naszych systemów laboratoryjnych – planujemy prace nad automatyzacją i optymalizacją tych procesów.

Nowa infrastruktura badawcza z pewnością pozwoli poszerzyć ofertę Spółki o innowacyjne rozwiązania w zakresie laboratoryjnych systemów informatycznych (LIMS), pozwalając na jeszcze bardziej intuicyjną i zautomatyzowaną pracę personelu laboratoryjnego. Przy pracach badawczo-rozwojowych znajdują u nas zatrudnienie naukowcy specjalizujący się w zagadnieniach ze styku IT oraz biologii. Uruchomienie prac badawczych w Centrum planowane jest na początek roku 2021.

Comments are closed.