• PL
 • EN
 • Polityka Jakości

  Polityka Jakości

  Stałym dążeniem firmy SoftSystem Sp. z o.o. jest zaspokajanie potrzeb klientów w zakresie produkcji bezpiecznego dla użytkowników oprogramowania informatycznego do kompleksowej obsługi Laboratoriów Genetycznych oraz Laboratoriów Patomorfologicznych, zawierającego obsługę laboratoryjnej aparatury medycznej, spełniającego oczekiwania obecnych i przyszłych odbiorców. Realizując potrzeby klienta firma SoftSystem kładzie nacisk na spełnienie jego wymagań.
  Politykę Jakości realizujemy poprzez:

  • ciągły nadzór nad procesami,
  • podnoszenie kwalifikacji załogi,
  • stosowanie analizy ryzyka,
  • doskonalenie wyrobów z uwzględnieniem procesu cyklu życia oprogramowania,
  • spełnienie wymagań prawnych.
  Gwarancją osiągnięcia wyznaczonego celu jest znajomość i realizacja Polityki Jakości oraz zobowiązań z niej wynikających. Dotyczy to każdego pracownika i jego zaangażowania w wykonywaną pracę oraz jego odpowiedzialność za wykonywanie jej na poziomie zgodnym z oczekiwaniami odbiorcy i użytkownika. Pełną realizację Polityki Jakości zapewnia opracowany i wdrożony zintegrowany system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 13485:2012 oraz PN-EN 62304:2010. Niniejszym kierownictwo zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością oraz respektowania wszystkich ustaleń w tym zakresie.