• PL
 • EN
 • Rekrutacja

  Proces rekrutacji w naszej firmie

  Naszym pracownikom zapewniamy:

  Trainings

  Szkolenia

  Company library

  Wewnętrzna biblioteka firmowa

  Multisport card

  Karta Multisport

  Access to the newest technologies

  Dostęp do najnowszych technologii

  Group insurance

  Ubezpieczenie grupowe

  Integration events

  Imprezy integracyjne

  Foreign business trips

  Możliwość wyjazdów zagranicznych dla programistów

  Delicious coffee and tea

  Pyszna kawa i herbata

  Private health care

  Dodatkowy pakiet opieki medycznej

  Subsidies for lunch

  Dofinansowanie do obiadów

   

  PROCES REKRUTACJI

  Etap I

  Pracownicy działu rekrutacji analizują otrzymane dokumenty aplikacyjne. Jeśli kompetencje kandydatów są zgodne z oczekiwaniem, wówczas w zależności od stanowiska, kandydaci zapraszani są na egzamin lub rozmowę kwalifikacyjną.

   

  carrer, RECRUITMENT PROCESS, Stage I

  Etap II

  Egzaminy są ściśle związane ze stanowiskiem pracy. W związku z tym, że współpracujemy z firmą mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych egzaminy przeprowadzane są w języku angielskim. Zapraszając wybranych kandydatów Dział Rekrutacji dokładnie informuje o tym, czego będzie dotyczył egzamin oraz jak będzie wyglądał.

  carrer, RECRUITMENT PROCESS, Stage II

  Etap III

  Jeśli egzamin został napisany poprawnie wówczas kandydat jest zapraszany na rozmowę kwalifikacyjną z managerem i pracownikiem działu rekrutacji. Często rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem poprzedzona jest egzaminem ustnym z nauczycielem sprawdzającym umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego.

  carrer, RECRUITMENT PROCESS, Stage III

  Etap IV

  Najlepsi kandydaci udają się na ostateczną rozmowę dotyczącą warunków zatrudnienia.

  Po dopełnieniu wszelkich formalności nowy pracownik witany jest w naszej firmie.

  Kandydaci, którzy uczestniczyli w egzaminach i rozmowach kwalifikacyjnych zawsze, niezależnie od wyników, dostają odpowiedź zwrotną.

  carrer, RECRUITMENT PROCESS, Stage IV