Rekrutacja

Proces rekrutacji w naszej firmie

Naszym pracownikom zapewniamy:

Trainings

Szkolenia

Company library

Wewnętrzna biblioteka firmowa

Multisport card

Karta Multisport

Access to the newest technologies

Dostęp do najnowszych technologii

Group insurance

Ubezpieczenie grupowe

Integration events

Imprezy integracyjne

Foreign business trips

Możliwość wyjazdów zagranicznych dla programistów

Delicious coffee and tea

Pyszna kawa i herbata

Private health care

Dodatkowy pakiet opieki medycznej

Subsidies for lunch

Dofinansowanie do obiadów

 

PROCES REKRUTACJI

Etap I

Pracownicy działu rekrutacji analizują otrzymane dokumenty aplikacyjne. Jeśli kompetencje kandydatów są zgodne z oczekiwaniem, wówczas w zależności od stanowiska, kandydaci zapraszani są na egzamin lub rozmowę kwalifikacyjną.

 

carrer, RECRUITMENT PROCESS, Stage I

Etap II

Egzaminy są ściśle związane ze stanowiskiem pracy. W związku z tym, że współpracujemy z firmą mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych egzaminy przeprowadzane są w języku angielskim. Zapraszając wybranych kandydatów Dział Rekrutacji dokładnie informuje o tym, czego będzie dotyczył egzamin oraz jak będzie wyglądał.

carrer, RECRUITMENT PROCESS, Stage II

Etap III

Jeśli egzamin został napisany poprawnie wówczas kandydat jest zapraszany na rozmowę kwalifikacyjną z managerem i pracownikiem działu rekrutacji. Często rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem poprzedzona jest egzaminem ustnym z nauczycielem sprawdzającym umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego.

carrer, RECRUITMENT PROCESS, Stage III

Etap IV

Najlepsi kandydaci udają się na ostateczną rozmowę dotyczącą warunków zatrudnienia.

Po dopełnieniu wszelkich formalności nowy pracownik witany jest w naszej firmie.

Kandydaci, którzy uczestniczyli w egzaminach i rozmowach kwalifikacyjnych zawsze, niezależnie od wyników, dostają odpowiedź zwrotną.

carrer, RECRUITMENT PROCESS, Stage IV