Jesteś tutaj:

Radiology Information Systems Suite

Radiology Information Systems Suite oferuje rozwiązania dla nowoczesnych oddziałów radiologii zmagających się z rosnącą ilością danych, wzrostem zapotrzebowania na pomoc, zmniejszaniem się ilości pracowników jak i potrzebą zapewnienia dostępu do informacji, obrazów i raportów pomiędzy oddziałami i licznymi oddalonymi od siebie placówkami za pośrednictwem internetu.

SoftRad RIS

W obliczu wzrostu ilości danych, zmniejszania się ilości personelu i potrzeby wymiany informacji pomiędzy oddziałami i placówkami, zapotrzebowanie nowoczesnych przedsięwzięć radiologii wymaga Radiologicznego Systemu Informatycznego (Radiology Information System RIS) będącego w stanie zredukować obciążenie robocze i zintegrować się z innymi systemami, jednocześnie zapewniając narzędzia do właściwego zarządzania.

SoftRad jest kompleksowym rozwiązaniem zaspokajającym te potrzeby. Rejestracja pacjentów i wyszukiwanie jest szybkie i łatwe w użyciu podczas gdy kompleksowe zautomatyzowane planowanie SoftRad dostosowuje preferencje czasu/daty, złożonych badań, umożliwia scentralizowane harmonogramy dla różnych lokalizacji i maksymalizuje wykorzystanie przestrzeni. SoftRad monitoruje badania pacjenta natomiast powszechnie stosowane kody kreskowe zwiększają efektywność operacyjną.

W przypadku raportów radiologicznych, SoftRad wykorzystuje aplikację MS Word zapewniając tradycyjne raporty, szablony, nagłówki/stopki i logo. Cyfrowy system dyktujący łączy wyniki z badaniami by zredukować błędy zapisu podczas gdy zintegrowane rozpoznawanie głosu i podpis elektroniczny dają radiologom kompletny zestaw narzędzi potrzebny do samodzielnego stworzenia wysokiej jakości sprawozdań. W raporcie mogą być również zawarte kluczowe obrazy. By zapewnić narzędzia do udoskonalonego zarządzania, SoftRad zapewnia planowanie zasobów oraz kompletne ścieżki audytu jak również obszerny zbiór raportów zarządzania, w tym produktywności i czasu oczekiwania (TAT) , pomagając w identyfikacji wąskiego gardła w przepływie pracy. Koszty dostawy są powiązane z badaniami redukując tym samym zagubione opłaty a kontrola świadczonych usług ambulatoryjnych gwarantuje zwrot kosztów.

CECHY SOFTRAD W SKRÓCIE:

Pozostałe nasze produkty:

LIMS

System zarządzania pracą w laboratoriach o różnym profilu, zarówno medycznych, środowiskowych, jak i przemysłowych. Wspomaga procesy testowania i opracowywania próbek, monitorowania magazynu, inwentarza i aparatury.

NGS

System przetwarzania danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Dedykowany do laboratoriów naukowych oraz diagnostycznych.

QMS

Oprogramowanie skierowane do organizacji posiadających wdrożony system zarządzania jakością. Ułatwia nadzór nad dokumentacją, obsługę działań naprawczych i korygujących (CAPA), monitorowanie szkoleń czy przeprowadzania audytów.

SoftBiobank

System zarządzania repozytoriami próbek, umożliwia nadzór nad przechowywaniem i dystrybucją materiałów biologicznych. Przeznaczony zarówno do biobanków naukowych jak i komercyjnych.

Genetics ISS

Genetics Information System Suite - pakiet oprogramowania zawierający rozwiązania dla cytogenetyki, biologii molekularnej, immunogenetyki, cytometrii przepływowej, biochemii i patologii skierowany do placówek o rozbudowanym profilu diagnostycznym. Możliwość integracji z systemem szpitalnym i dostęp przez Internet.

SoftGenePortal

Platforma umożliwiająca składanie zleceń na badania oraz dostęp do wyników i raportów w formie online zarówno przez laboratoria, jak i bezpośrednio przez pacjentów czy lekarzy.

SoftPath

Specjalistyczny system laboratoryjny skierowany do laboratoriów patomorfologicznych i histopatologicznych.

Data Portal

Platforma przeznaczona do przechowywania, publikowania i udostępniania dużych zbiorów danych. Zintegrowana z innymi aplikacjami ułatwia przesyłanie i dystrybucję danych.